מנהלות מרכזי סימולציה בסמינרים בחינוך

מרכזת

טלי חגשורי

מכון מופ"ת

מבוא

פורום מנהלות מרכזי סימולציה בחינוך בסמינרים מבקש להעמיק את הידע הסימולטיבי – הן התאורטי הן הפרקטי – של מובילי המרכזים, ולהוות קהילת לומדים משותפת. הפורום מבקש ליצור שיח ולמידת עמיתים על תפיסת התהליך הסדנאי, על ניהול המרכז ועל הכשרת צוות המרכז. עוד מבקש הפורום לדון בסוגיות, בדילמות ובאתגרים הקשורים לסדנאות ולניהול מרכז הסימולציה.

מטרות הפורום

הפורום נועד לזמן שיח ולמידה משותפים בקרב מנהלות מרכזי הסימולציה המקדמים למידה מבוססת סימולציה בתהליכי הכשרה, התמחות ופיתוח מקצועי בעולם החינוך. במסגרת הפורום נוצרת בין המנהלות שותפות פורצת דרך שמובילה ומקדמת תהליכי למידה מבוססי סימולציה לאנשי ולנשות חינוך. עוד מבקש הפורום להתבונן בסדנת הסימולציה בהקשר התרבותי והחינוכי בסמינרים.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"פ

בתש"פ נבקש להעמיק את הידע התאורטי והמחקרי של עולם הסימולציות בכלל, והסימולציות בחינוך בפרט. נמשיך לעסוק בסוגיות הקשורות לניהול מרכז סימולציה: הכשרת צוות המרכז, פיתוח תרחישים ומודלים של תקשורת. נעמיק את השותפות בלמידה במסגרת ניתוחי מקרה, ונעלה קומה בכל מה שקשור לרכיבי הסדנה ולתאוריות שהיא מושתתת עליהן.

סיכומים משנים קודמות