מרכזי סימולציה בחינוך

מרכזת

טלי חגשורי

מכון מופ"ת

מבוא

פורום מנהלי מרכזי סימולציה בחינוך מבקש להעמיק את הידע הסימולטיבי – הן התאורטי הן הפרקטי – של מובילי המרכזים, ולהוות קהילת לומדים משותפת. הפורום מבקש ליצור שיח ולמידת עמיתים על תפיסת התהליך הסדנאי, על ניהול המרכז וכן על הכשרת צוות המרכז. עוד מבקש הפורום להעלות סוגיות, דילמות ואתגרים הקשורים לסדנאות ו/או לניהול מרכז הסימולציה.

מטרות הפורום

הפורום נועד לקדם שיח ולמידה משותפים בקרב מנהלי מרכזי הסימולציה, המקדמים למידה מבוססת סימולציה בתהליכי הכשרה, התמחות ופיתוח מקצועי בעולם החינוך. בפורום שותפים כלל העוסקים בתחום הסימולציה בחינוך ומבקשים להיות חלק מקהילה לומדת בתחום. במסגרת הפורום נוצרת בין המנהלים/ות שותפות פורצת דרך שמובילה ומקדמת תהליכי למידה מבוססי סימולציה לאנשי ולנשות חינוך.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"פ

בתש"פ נבקש להעמיק את הידע התאורטי והמחקרי של עולם הסימולציות בכלל והסימולציות בחינוך בפרט. נמשיך לעסוק בסוגיות הקשורות לניהול מרכז סימולציה – הכשרת צוות המרכז, פיתוח תרחישים ומודלים של תקשורת. נעמיק את השותפות בלמידה במסגרת ניתוחי מקרה, ונעלה קומה בכל הקשור ברכיבי הסדנה ובתאוריות שהיא מושתתת עליהן.

סיכומים משנים קודמות