חינוך מיוחד

מרכזת

ד"ר שירלי הר צבי (הכהן)

תלפיות המכללה האקדמית לחינוך חולון

מבוא ‏

הרציונל המנחה את פעילות הפורום הוא הרצון להפגיש בין מרכזים בתחום החינוך המיוחד במגוון מכללות להכשרת מורים.

השוני בין המכללות, הגדרות התפקיד השונות, ההתמחות הדומה והשונה והאישיויות המגוונות של ממלאי התפקיד מהווים כר פורה לדיונים מקצועיים ברמה גבוהה, ותורמים ליצירתה של קבוצת למידה, תמיכה, שייכות והתפתחות מקצועית של המשתתפים בפורום. יש לציין את ייחודה של הקבוצה הרב-תרבותית והמעניינת שנוצרה, שכן משתתפי הפורום הם ממגזרים שונים (יהודים, נוצרים, מוסלמים, חילונים, דתיים וחרדים), וכולם עוסקים באותו נושא חשוב – החינוך המיוחד.

מטרות הפורום

  1. יצירת מרחב לדיון בסוגיות ובהתלבטויות המשותפות לכל משתתפי הפורום, ושיתוף ברעיונות בדבר נושאים מרכזיים ומהותיים הקשורים לניהול בכלל ולנושאי החינוך המיוחד בפרט.
  2. בניית קבוצת עמיתים לומדת ותומכת המאפשרת דיון בנושאים הקשורים לחינוך המיוחד ובהגדרת התפקיד, כולל תחומי סמכות, אחריות והשפעה של ראש מסלול/חוג חינוך מיוחד במכללות להכשרת מורים, בעיקר על רקע השינויים המתחוללים בשנים אלה במשרד החינוך ובמכללות.
  3. חיזוק הקשר בין משרד החינוך לראשי המסלולים/חוגים לחינוך מיוחד במכללות.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"פ

התוכנית הכללית תהיה דומה לזו של תשע"ט. הוחלט להמשיך במתכונת הנוכחית של המפגשים, כלומר שישה מפגשים חודשיים, אחת לחודש בערך, ומפגש ארוך יותר הכולל השתתפות בכנס בתחום החינוך המיוחד או סיור למסגרת ייחודית בחינוך המיוחד, הרצאה וארוחה משותפת. רוב מפגשי הפורום יהיו בימי שלישי בשעה 11:00. הפעילות הארוכה תתקיים ביום שלישי בחופשת הסמסטר. הועלתה בקשה שמפגש אחד או שניים יתקיימו ביום חמישי. בשנה שעברה זה לא התאפשר במכון מופ"ת, ואנו מקווים שהשנה יאפשרו זאת.

סיכומים משנים קודמות