טכנולוגיה, חינוך ושונות תרבותיות – TEC

מרכזת

גב' וופא זידאן

מכללה אקדמית ערבית

ד"ר אסמאא גנאים ריכזה בתשע"ט

מבוא

רשת האינטרנט מאפשרת ליצור קשרים בין אנשים הנמצאים במקומות מרוחקים אלו מאלו. יכולתה זו של הרשת עומדת בהלימה למגמת תהליכי הגלובליזציה, ומאפשרת למשתתפים הנבדלים ביניהם במאפיינים דוגמת תרבות, מקום מגורים ודת להכיר אלו את אלו ולהבין שיש ביניהם מן המשותף. חברי הפורום הם מורי מורים המפתחים ומלמדים תוכניות בלמידה מרחוק במוסדות לחינוך מתרבויות שונות, במטרה לעורר שיח והבנה בין מורים ולומדים הבאים מקבוצות השרויות בקונפליקט. התוכניות נלמדות במסגרת הקורסים האקדמיים של מרכז  TEC שבמכון מופ"ת.

במסגרת הפורום המשתתפים נחשפים למודלים פדגוגיים חדשניים ודנים בסוגיות פדגוגיות הכרוכות בפיתוח הקורסים האקדמיים במרכז TEC, ובהמשך במכללות שלהם. חלק מהמפגשים מתקיימים פנים אל פנים וחלק באופן מקוון סינכרוני. חברי הפורום משתתפים במחקרים ובהכנת ימי עיון של המרכז, ומהווים מודל לצוות רב-תרבותי הפועל בשיתוף.

מטרות הפורום

המטרה העיקרית היא ליצור קהילה מקצועית בין-מכללתית של מורי מורים השייכים למגזרים שונים ועוסקים בתחומים מגוונים. קהילה כזאת תוכל לשמש מודל לקהילות אחרות, תוך עמידה על נקודות חוזק וחולשה של עבודה בסביבה מקוונת שיתופית. מתוך כך נגזרות המטרות שלהלן:

  1. למידה מהעמיתים להעשרת הידע המקצועי.
  2. הכנת פעילויות שיתופיות מקוונות מגוונות בקורסים האקדמיים של מרכזTEC .
  3. עידוד להשתתפות בכנסים מקצועיים בישראל ובחו"ל.
  4. השתתפות פעילה ותורמת בימי עיון של מרכז TEC.
  5. קידום מקצועי של חברי הצוות המלמדים בקורסים השונים.
  6. המשך כתיבה של מחקרים שיתופיים על בסיס הנתונים שנאספים בקורסים.
  7. פיתוח קורסים מקצועיים המדגישים ערכים של סובלנות וקבלת האחר.
  8. חשיפת העשייה המקוונת בסביבה רב-תרבותית לקהל המכללות להוראה ולמוסדות חינוך אחרים.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"פ

חברי הפורום ישתתפו בשני ימי היערכות (18, 19 בספטמבר 2019). במפגשים אלו הצוות יתכנן לעומק את פעילות הפורום לאורך השנה, ויתחיל לעבוד על קורסי טק לשנת הלימודים 2020-2019.
הפורום יקיים מפגשים חודשיים – ארבעה מפגשים פנים אל פנים (לפני פתיחת שנת הלימודים, בחופשת הסמסטרים ובסוף שנת הלימודים) וחמישה מפגשים סינכרוניים.
הפורום ימשיך לעודד מחקרים, לקדם הוראה ולמידה שיתופית מקוונת ולהעמיק את ההיכרות עם מודלים שיתופיים באקדמיה ובקהילה.
חברי הפורום ייקחו חלק פעיל ביום המקוון הבין-לאומי ובעריכת יום עיון לסטודנטים המשתתפים בקורסי טק.

סיכומים משנים קודמות: