פורום יזמות וחדשנות

מרכזים

שרון גרינברג
ורד אוסטפלד

מכון מופ"ת

מבוא

יזמות וחדשנות הפכו למטבע לשון נפוץ בשיח החינוכי. המכללות לחינוך בישראל הצטרפו אף הן למגמה. חלקן הקימו מרכזי יזמות, ואחרות פועלות לבנייתם של מרכזים כאלה.

מטרות הפורום

פורום יזמות וחדשנות במכון מופ"ת נועד להפגיש בין האנשים העוסקים בנושא במכללות ולייצר הזדמנות לשיח ולהחלפת רעיונות. מטרת הפורום היא להביא ידע חדש בנושא ולהפיץ ידע בין חבריו. 

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"ף

המפגשים יעסקו בכל ההיבטים של יזמות וחדשנות: אופן ההובלה של תהליכי יזמות וחדשנות; מתודולוגיות ומידת התאמתן לחינוך; דרכים להכשרה של סטודנטים ולציודם בכלים המתאימים לפעול בבתי הספר.

במפגשים נדון בסיפורי הצלחה וכישלון של יזמות וחדשנות, נצא לסיורים ונפגוש דמויות מובילות ומעניינות בתחום.

המפגשים יתקיימו אחת לחודש בימי רביעי במכון מופ"ת.

סיכומים משנים קודמות