הוראה קשובה

פרופ' ירון שור

מכללת דוד ילין

ד"ר תמי יחיאלי

מכללה ירושלים

מבוא

צורכי השעה בעולם החינוך וההוראה מחייבים מורים לשים את ההוראה והלמידה בראש סדר העדיפויות. מטרת ההוראה הקשובה היא לפתח דרכים להבעת הייחודיות והעוצמות של לומדים בתהליכי הוראה ולמידה. ההוראה הקשובה מציגה תפיסה פדגוגית חדשנית, יצירתית ואופטימית המבוססת על ההכרה ביכולתו של כל אדם לרכוש ידע והבנה ולחוות חוויה לימודית חיובית ומעשירה המבוססת על עולמו הפנימי.

ההנחה שכל לומד או לומדת חווים תהליך למידה ייחודי יוצרת צורך בהוראה מותאמת אישית. לכאורה מדובר במשימה בלתי אפשרית, ודאי בכיתות ההטרוגניות ועמוסות התלמידים במסגרות החינוכיות המוכרות. אולם מן הניסיון ומהמחקרים על תהליכי הוראה קשובה המציגים מגוון דוגמאות משלל תחומי ידע עולה כי המשימה בהחלט ניתנת להגשמה, ומניבה תוצאות מפתיעות ומרגשות עבור המורה והלומדים גם יחד. לומדים רבים חוו הוראה קשובה והגיעו להבנה עמוקה ורחבה של נושאי לימוד מגוונים בכל מקצועות הלימוד, באמצעות תרגום הידע והמחקר האקדמי לפעילות מעשית ויישומית.

קהל היעד

מורים, גננות, מנהלים, מרצים בתחומי החינוך באקדמיה, חוקרי חינוך, וכל מי שחש את הפער בין הוראה לבין למידה, בין מה שיש "בראש של המורים" לבין מה שיש "בראש של התלמידים", ומחפש דרכים לגשר על הפער הזה באופן הפוגש את התלמיד האמיתי בכיתה, מתוך הקשבה לתהליכים שלו, נכונות להיות אתו ואף ללמוד ממנו.   

מטרה

מטרת צוות החשיבה היא להכיר לציבור המורים, המנהלים ואנשי החינוך את גישת ההוראה הקשובה ואת היישומים הפדגוגיים שלה: "הלמידה הדינמית" ו"המסע החשיבתי". חברי הצוות יוזמנו לצאת למסעות משלהם ולשלב את גישת ההוראה הקשובה במקומותיהם, תוך שהם מתבוננים בתהליכים ובתוצרים. השילוב יכול להיות ברמת השיעור הבודד, ביצירת רצף של אינטראקציות היוצרות מסע, או ביצירת השתלמות מוסדית. במפגשי הצוות נדון בהתלבטויות ובאתגרים שעלו במטרה להרחיב את התאוריה ואת דרכי היישום של ההוראה הקשובה מתוך הלמידות שיעלו מהשדה. 

תוצרים ופעילויות סיכום

בסיכום שנת הפעילות הצוות ישאף להוציא חוברת מסכמת שתכלול פעולות נבחרות של אנשי הצוות, התייחסות לעקרונות של ההוראה הקשובה, למידות מרכזיות שעלו מחברי הצוות, והצעות המשך ליישום ההוראה הקשובה במרחבים חינוכיים ופדגוגיים.

נוסף על כך הצוות יפעל לארגון כנס שיהיה פתוח לקהל הרחב, ובו יוצגו תוצריהם של המשתתפים ופעולות הנעשות במרחב הפדגוגי בתחום ההוראה הקשובה. כן יופעלו בכנס סדנאות למידה וחשיבה שינחו המשתתפים בצוות החשיבה, ומטרתן תהיה לזמן התנסות ביישום ההוראה הקשובה בתחומי דעת שונים ולאוכלוסיות מגוונות.