אוריינות מדיה דיגיטלית

ד"ר איבנה רטנר

המכללה האקדמית גורדון

אוריינות משתנה בתגובה לשינויים בתרבות, בטכנולוגיה ובחברה. מושגים דוגמת ביג דאטה ואינטרנט של הדברים הופכים חיוניים יותר ויותר, ונדרשת אוריינות דיגיטלית כדי לשמור על בריאות גופנית ורווחה נפשית.
בעולם של פוסט-אמת, אוריינות דיגיטלית חושפת את עלייתם של התעמולה והמידע המוטה, ואת המניפולציות התקשורתיות
המעצבות מחדש את האופן שבו אנו מבינים חדשות ומידע. כיצד אנשים מחליטים במה להאמין ועל מי לסמוך? מה הן הדרכים היעילות לניתוח ביקורתי ולהרהור בבחירות של מידע ובידור? מה היא מדיניות החינוך לאוריינות תקשורת דיגיטלית, ומה היא גישתה ללימודי מדיה ככישורי חיים במערכת החינוך?
צוות החשיבה "אוריינות מדיה דיגיטלית" יחקור את הקשר בין ההתפתחות הטכנולוגית לשינויים חברתיים ותרבותיים. חשיבותו של נושא זה מתחדדת כיום, לאור שינויים החלים באמצעי התקשורת ובפדגוגיה המשתנה, דוגמת היחלשות המדיה המסורתיים, טשטוש הגבולות בין אמת לבדיה וחשיבותו של הקשר האישי בין בני האדם בעידן שבו אנו מחוברים – אבל לבד.
בצוות החשיבה נשאל אילו מיומנויות דרושות כדי להיות אזרחים בעידן דיגיטלי, ונדון בדרכים שבהן אנשים מפתחים מיומנויות אוריינות דיגיטלית בבית הספר, באקדמיה, במרחב הציבורי וכתרבות פנאי.
מטרת צוות החשיבה היא להכיר לציבור המורים, המנהלים ואנשי החינוך את הגישה של אוריינות תקשורת דיגיטלית כמיומנות וכתחום
הוראה. במפגשי הצוות נדון בהתלבטויות ובאתגרים שמציב העידן הדיגיטלי, הדורש מאיתנו מיומנויות חדשות ומעמיקות המתכנסות
תחת הכותרת "אוריינות מידע ומדיה". המרחב הדיגיטלי מחייב גישה יזמית לתכנון ולהטמעת חידושים טכנולוגיים, תוכניים ופדגוגיים,
גישה המבוססת על הבנה מעמיקה שאוריינות מדיה היא פעולה של מעורבות חברתית. היא משפיעה על התנהלותנו ומחייבת אותנו
למצוא דרכים חדשות למעורבות.

מטרות

  • להגדיל את החשיפה לאוריינות תקשורת דיגיטלית ברמה הלאומית.
  • למפות את המחקרים השונים ולבחון גישות להוראת אוריינות תקשורת דיגיטלית.
  • לחשוף את התחום כערכי ורלוונטי וכפעולה של מעורבות חברתית.

קהל היעד

מורים, גננות, מנהלים, מרצים בתחומי החינוך באקדמיה, חוקרי חינוך, וכל מי שחש בפער בין חשיבותה של אוריינות התקשורת להתרחקותם של אנשים מהתחום.

תוכנית כללית של הצוות לשנת הלימודים תש"ף

צוות החשיבה אוריינות מדיה דיגיטלית יחקור את הקשר בין ההתפתחות הטכנולוגית וההשפעה החברתית והתרבותית; יעריך את חשיבותו של נושא זה לאור שינויים החלים באמצעי התקשורת ובפדגוגיה המשתנה, דוגמת היחלשות המדיה המסורתיים, טשטוש הגבולות בין אמת לבדיה וחשיבותו של הקשר האישי בין בני האדם בעידן שבו אנו מחוברים – אבל לבד; יחשוב על דרכים להעלות את הנושא על סדר היום ולהשפיע על קביעת מדיניות בחינוך ובתקשורת.

מועדי המפגשים

ימי ד' פעם בחודש, מנובמבר עד אפריל, ביום רביעי הראשון בכל חודש:

6/11/2019, 4/12/2019, 1/1/2020, 5/2/2020, 4/3/2020, 6/4/2020 (– כנס האגודה הישראלית לתקשורת)

למעוניינים להצטרף

ratnere@gmail.com