אוריינות מדיה דיגיטלית

ד"ר איבנה רטנר

המכללה האקדמית גורדון

מבוא

צוות החשיבה "אוריינות מדיה דיגיטלית" עוסק בקשר בין ההתפתחות הטכנולוגית לבין שינויים חברתיים ותרבותיים. חשיבותו של נושא זה מתחדדת כיום במיוחד, בצל משבר הקורונה ולאור שינויים החלים באמצעי התקשורת ובפדגוגיה המשתנה, הלמידה המקוונת מרחוק, טשטוש הגבולות בין אמת לבדיה וחשיבותו של הקשר האישי בין בני האדם בעידן שבו אנו מחוברים – אבל לבד. בצוות החשיבה נתחזק את פיתוח המיומנויות הדרושות כדי להיות אזרחים בעידן דיגיטלי, ונדון בדרכים שבהן אנשים מפתחים מיומנויות אוריינות דיגיטלית בבית הספר, באקדמיה, במרחב הציבורי וכתרבות פנאי.

מטרות צוות החשיבה

לאור הקורונה התחדדו מטרות צוות החשיבה: להכיר לציבור המורים, המנהלים ואנשי החינוך את הגישה של אוריינות תקשורת דיגיטלית כמיומנות וכתחום הוראה. במפגשי הצוות דנו בהתלבטויות ובאתגרים שמציב העידן הדיגיטלי, הדורש מאיתנו מיומנויות חדשות ומעמיקות המתכנסות תחת הכותרת "אוריינות מידע ומדיה". המרחב הדיגיטלי מחייב גישה יזמית לתכנון ולהטמעת חידושים טכנולוגיים, תוכניים ופדגוגיים, גישה המבוססת על הבנה מעמיקה שאוריינות מדיה היא פעולה של מעורבות חברתית. היא משפיעה על התנהלותנו ומחייבת אותנו למצוא דרכים חדשות למעורבות

תוכנית כללית של צוות החשיבה לשנת הלימודים תשפ"א

  • דיוק וקידום כתיבתו של נייר העמדה.
  • פרסום והשפעה על מערכת החינוך ועל קביעת מדיניות.
  • "קול קורא" לכתיבה בנושא במסגרת בימת הדיון בביטאון מכון מופ"ת.
  • הרחבת המיזם וחשיפת אוריינות המדיה לכלל הדיסציפלינות.
  • הוצאת ניוזלטר לסיכום הפעילות ולדיווח עליה.