הכנה לזמן פנוי בעולם עתידי

פרופ' עינת קינן

מכון מופ"ת

מבוא

בעולם העתידי כמות העבודה האנושית תלך ותצטמצם ורבים לא יעבדו בכלל, או שיעבדו רק לעיתים רחוקות. השאלה שנעסוק בה היא איך מתמודדים עם מצב של חוסר תעסוקה? למצב הכלכלי הנובע ממעט עבודה יש פתרונות רבים, אבל הסוגיה החברתית חשובה לא פחות. במה אנשים ימלאו את זמנם הפנוי? מה יעשו כל אותם אנשים שאינם עובדים? מה קורה לקבוצות גדולות של אנשים שאין להם כל עיסוק קבוע? האם מצב שבו מובטלים משוטטים ברחובות ללא מעש הוא חיובי לחברה? האם יש משהו שהחברה – ובמיוחד מערכת החינוך ‒ יכולות לעשות כדי להכין את כולנו למצב שבו לא נבלה את ימינו במקום העבודה? האם היו בעבר קבוצות שחיו ללא עבודה, או קבוצות שחיות כך כיום, ואפשר ללמוד מהן? האם יש מאפיינים מיוחדים לקבוצות כאלה? איך החינוך יכול לתרום לחיזוק המאפיינים הללו כדי לעזור בהכנה למצב החדש?

מטרות צוות החשיבה

  • דיון משותף לצורך הגדרת התחום, ביסוסו ומיקודו.
  • בירור היבטים שונים של השאלה מה קורה לאנשים שיש להם זמן פנוי ואינם צריכים, או יכולים, לדאוג לפרנסתם? האם נוכל ללמוד מן ההיסטוריה? מפנסיונרים של היום? מאנשים שאינם יכולים לעבוד? מאפשרויות אחרות?
  • דיון בשאלה מהי התמודדות טובה עם מצב כזה? האם יש מאפיינים מסוימים שניתן להצביע עליהם כדרך לחיים ללא עבודה שיש בהם תועלת לפרט ולחברה?
  • דיון בדרך שבה יכולים משרד החינוך, מכון מופ"ת והמכללות לקדם את ההתמודדות עם הזמן הפנוי.

 

תוכנית כללית של הצוות לשנת הלימודים תש"ף

הצוות ייפגש בעיקר בימי החופשה, כדי להקל על המשתתפים. המפגשים הראשונים יוקדשו לדיון בנושא, לחקירתו ולעיבודו. בשלב השני נחליט במשותף על התוצרים. אלה עשויים להיות מכמה סוגים: ספר; מאמר מקיף שיכלול את הנושאים שנבדקו; גיבוש נייר עמדה שבו נציע למשרד החינוך  ולמכון מופ"ת מה ניתן לעשות במערכת להכנת הבוגרים לעתיד.