פרקטיקות להוראת מתמטיקה כמנוף להוראה איכותית

דיון מחודש בהכשרת מורים בעידן הנוכחי

ד"ר טלי נחליאלי

מכללת לוינסקי לחינוך

פרקטיקות הוראה הן נושא העומד כיום במרכזן של תוכניות רבות להכשרת מורים בעולם. אחת הדוגמאות לכך
היא הפרויקט Works Teaching שמובילה פרופ' דבורה בול באוניברסיטת מישיגן. לדיון בפרקטיקות הוראה
במתמטיקה יש שתי מטרות מרכזיות: האחת – לבחון לעומק מה עושים מורים שנחשבים מורים מנוסים ומצליחים
למתמטיקה, כדי לזהות פעולות הוראה מוצלחות שמורים למתמטיקה יוכלו לאמץ; האחרת – ליצור שפה משותפת
בתחום הוראת המתמטיקה בתוכניות להכשרת מורים ובתוכניות להתפתחות מקצועית של מורים.
צוות החשיבה מיועד לאנשי חינוך מתמטי בכלל, ובפרט – למרצים למתמטיקה ולחינוך מתמטי בתוכניות להכשרת
מורים במכללות לחינוך ובאוניברסיטאות, וכן בהשתלמויות להתפתחות מקצועית של מורים.
המפגשים יתמקדו בארבעה נושאים:

 • רקע תאורטי על הדגשים בהכשרת מורים למתמטיקה בעולם בעבר וכיום, ובפרט על תפקידן של פרקטיקות
  הוראה בהכשרת מורים.
 • היכרות עם פרקטיקות עדכניות להוראת מתמטיקה. הדיונים על הפרקטיקות יתקיימו בעקבות צפייה משותפת
  בקטעים משיעורי מתמטיקה מצולמים.
 • חשיבה ראשונית על שילוב של פרקטיקות הוראה בתוכניות להכשרת מורים: איך הפרקטיקות יבואו לידי ביטוי
  בתוכניות, וכיצד נלמד אותן?
 • חברי הצוות יפעלו יחד לפיתוח אוסף של פרקטיקות להוראת מתמטיקה שחשוב להם שסטודנטים להוראת
  המתמטיקה ומורים למתמטיקה ילמדו.

במהלך השנה יתקיימו 6 מפגשים, 4 מהם יתנהלו מרחוק
המפגשים יתקיימו בימי רביעי בשעות 20:00-17:00
מועדים סופיים יימסרו לקראת שנת תשפ"א

סיכומים משנים קודמות