אומנויות, יצירה ושינוי חברתי

חן שפירא

מכללת סמינר הקיבוצים; בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב

מבוא

הרכיב החברתי באומנויות השונות מתפתח מאוד בעשורים האחרונים בישראל ובעולם. המפנה הפוליטי- חברתי ומשמעויותיו בתחומי האומנויות נחקר גם באקדמיה, ומתגבשת תשתית תאורטית בנושא בין-תחומי זה.

התחום מתפתח מאוד גם מבחינה מעשית. ברחבי העולם ובארץ מוקמים פרויקטים, מיזמים וקורסים רבים המשלבים בין אומנויות שונות לחברה ולקהילה. האומנות החברתית מעורבת ומשתתפת בשדות החינוך והחברה, והיא מגיעה לקהל, ולקהלים מגוונים. כל אלו מחוללים שינוי ברחבי העולם. ואולם בישראל האומנויות החברתיות כפרקטיקה מחוללת שינוי עדיין אינן מממשות את הפוטנציאל הרב שלהן בתחומי החינוך והחברה.

מערכת החינוך הישראלית מתמודדת עם שסעים חברתיים מורכבים ומשברי זהות ושייכות הגורמים לבידול ולהפרדות שונות, מייצרים ניכור, אלימות וחוסר לכידות חברתית. עוד היא מתמודדת עם אתרים גלובליים של חינוך ולמידה דוגמת שאלות של ידע, יצירת ידע ולגיטימציה של הידע בעידן המידע, שאלות הנוגעות ללמידה משמעותית ורלוונטית במאה ה-21, וכן עם אתגרים מורכבים כגון המפנה החזותי והמפנה הטכנולוגי.

צוות החשיבה "אומנויות, יצירה ושינוי חברתי" מבקש להתמודד עם האתגרים הללו ולהכין תשתית לפעולות במכללות לחינוך ובשדה החינוך, וכמובן בקהילה. המטרה היא לחנוך לפעולה חברתית דרך אומנויות. כלומר חינוך דרך פעולה, דרך יצירה הנעשית באמצעות למידה בשיתוף עם הקהילה, ועל ידי מעורבות חברתית פעילה.

מטרות הצוות

  • מחקר ולימוד של תחום האומנויות החברתיות בארץ ובעולם על ידי למידה תאורטית בחברותא, סיורים ומפגשים עם אנשי חינוך ועם יוצרים מתחומי האומנויות השונות, לצורך סיעור מוחות משותף.
  • ניסוח הפוטנציאל של אומנויות, יצירה ושינוי חברתי כדרך להתמודדות עם בידול, הפרדה, גזענות וניכור בחברה ובמערכת החינוך, באמצעות גיבוש של הצעות לפעולה וכתיבת נייר עמדה המציג המלצות מעשיות.
  • הנגשה של חומרים תאורטיים, מעשיים וחומרי לימוד למערכת החינוך, לאקדמיה ולאומנויות: הפקה והוצאה לאור של חוברת מקוונת המכילה מאמרים, פרויקטים לדוגמה, מערכי לימוד ודרכי פעולה מומלצות בקהילה.

תוכנית כללית של הצוות לשנת הלימודים תש"פ

המפגשים הראשונים של צוות החשיבה יוקדשו ללימוד, למחקר ולפיתוח של דרכים אפשריות ליצירת שינוי חברתי דרך אומנויות מעורבות חברתית. האתגר המרכזי של צוות החשיבה הוא יצירת גוף ידע רלוונטי ונגיש לטובת העוסקים בתחום האומנויות החברתיות, מחנכים, אומנים ואקטיביסטים למען שינוי חברתי. יתקיימו מפגשי למידה וכן סיורים ומפגשים עם אומנים, עמותות וגופים העוסקים באומנויות מעורבות בחברה ובקהילה.

בשלב השני יתמקד הצוות בניסוח של המלצות לפעולה, באמצעות כתיבת נייר עמדה המכוון לפיתוח של התחום במכללות למורים, במשרד החינוך ובשדה; עוד יעסוק הצוות באיסוף, בגיבוש ובהנגשה של חומרי לימוד ודרכי פעולה, לשם כתיבה והפקה של חומרי לימוד נגישים דוגמת אתר ייעודי, ואף יפיק חוברת מקוונת לטובת מורי מורים במכללות לחינוך וכן עבור סטודנטים, מורים ואומנים בתחומי האומנויות השונות העוסקים בתחום.

 

סיכומים משנים קודמות