הורות והוראה

ד"ר נאוה דקל

מכון כרם, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

מבוא

האם יש קשר בין חוויית ההורות לבין המעשה החינוכי? האם מורות ומורים מעבירים את דפוסי ההורות לעולם הבית-ספרי ומשלבים בין הספרה הפרטית לציבורית-מקצועית? האם מורות ומורים נעזרים בתפקידם כהורים בעולמם המקצועי? חשיבותו של נושא הקשר בין הורות להוראה מתחדדת כיום לאור שינויים החלים בילדות ובדפוסי ההורות וההוראה. היבטים דוגמת היחלשות סמכות המבוגרים, עמימות הגבולות במשפחה ובמסגרות אחרות, היבטים רגשיים בחינוך וחשיבותו של הקשר האישי בין מורות ומורים לבין תלמידיהם מעלים שאלות הנוגעות לחיבור בין הספרה הביתית לספרה הבית-ספרית.

מטרות הצוות

  • חקירת הקשר בין הורות להוראה מנקודות מבט שונות ומתוך התבוננות ביתרונות ובחסרונות הכרוכים בשילוב ביניהן.
  • העלאת המודעות בקרב אנשי חינוך לקשר בין הורות להוראה ולשאלה אם בתנאים הקיימים בבתי הספר בארץ רצוי שמורות ומורים ישלבו במודע בין ההורות שלהם לבין הפרופסיה, או שדווקא הפרדה בין הבית והמשפחה לבין בית הספר היא הגישה המקצועית העדיפה.

תוכנית כללית של הצוות לשנת הלימודים תש"פ

  • בחינה מעמיקה של המחקרים שנערכו בארץ ובעולם בנושא הקשר בין הורות והוראה.
  • שיחות עם מורות ומורים בנושא השילוב או ההפרדה בין האישי למקצועי.

סיכומים משנים קודמות