חינוך לרב-תרבותיות בעידן הדיגיטלי

צוות החשיבה מתקיים בשיתוף "מרכז TEC" ובשיתוף מפמ"ר מדעי החברה ומנהלת המטה לחינוך אזרחי ולחיים משותפים – הגב' דניאלה פרידמן

מרכזים

ד"ר מירי שינפלד

מכון מופ"ת

בשיתוף עם גב' דניאלה פרידמן, מפמ"ר מדעי החברה ומנהלת המטה לחינוך אזרחי ולחיים משותפים 

מבוא 

ההתפתחויות במאה ה-21, המאופיינת בנגישות המידע והתקשורת ובחשיפה לתרבויות העולם מצד אחד, ובמתחים וסטיגמות בין תרבויות שונות מצד אחר, מחייבות תהליכים חינוכיים המבוססים על ערכי האדם והכבוד ההדדי, הכרת התרבות האישית והתרבות של האחר, פתיחות ותקשורת, מיומנויות מידע ותקשורת מתקדמות, למידה עצמית ושיתופית, וחשיבה מסדר גבוה. אנו סבורים כי יש לנו מחויבות להכשיר את אוכלוסיית העתיד לסובלנות ולכבוד הדדי באמצעות תהליכים חינוכיים משמעותיים וחדשניים.

בתי הספר בישראל משתייכים לתרבויות ולזרמים שונים. ההמצאות החדשניות של המאה ה-21 מאפשרות ליצור תקשורת בין תלמידים בני תרבויות שונות, תקשורת שאפשר לגייסה להעמקת ההיכרות עם תרבות ה"אַחֵר": למציאת הערכים האוניברסליים המשותפים בצד הערכים הייחודיים לכל תרבות ותרבות, ולפיתוח רב-שיח המבוסס על כבוד הדדי. רב-שיח כזה הוא הכרחי בחברה רב-תרבותית כמו זו שבישראל, המאופיינת במתחים בין התרבויות, ברגעי משבר ובהתפרצויות של אלימות.

בצוות החשיבה נדונו תחומים אלו, הוצגו המודלים והתוכניות השונות בישראל ובעולם, ועלו שיטות חדשניות להוביל את קהילות החינוך לעתיד נאור יותר.

מטרות צוות החשיבה

  1. לדון במודלים אפשריים לחינוך בסביבה רב-תרבותית, תוך התייחסות לספרות התאורטית ולנעשה בשדה החינוך בישראל ובעולם.
  2. להציע תוכנית למחקר לתש"פ.
  3. בעקבות המחקר – גיבוש מסמך עמדה הכולל המלצות להטמעת חינוך לרב-תרבותיות בהכשרת המורים ובבתי הספר.

תוכנית כללית של צוות החשיבה לשנת הלימודים תש"פ

הצוות מתכוון להגיש הצעה למחקר דלפי בנושא "מדיניות החינוך לרב-תרבותיות בעידן הדיגיטלי בישראל", ולכתוב בעקבותיו נייר עמדה. בעקבות המפגשים של תשע"ט נבנה צוות שמעוניין להוביל מחקר ולכתוב את נייר העמדה. כל אלו בשיתוף עם דניאלה פרידמן, מפמ"ר חיים משותפים במשרד החינוך.