הפעילות הבין-לאומית, המתקיימת במסגרת הערוץ הבין-לאומי של מכון מופ"ת, צמחה מתוך הרצון להפיץ בקרב קהילות שונות בעולם הן את הידע והניסיון שנצברו במכון בתחומי הכשרת מורים וחינוך בכלל, והן את המומחיות הייחודית של המכון בהכשרת מורי מורים ובפיתוח תשתיות לעבודה חשובה זו.

מרבית פעילויות הערוץ מיועדות לקהילת החינוך והכשרת המורים בכלל.  
בתוך כך יש פעילויות המיועדות לתת מענה לצרכים של קבוצות ייחודיות בתוך הקהילה הכללית: קהיליית העוסקים בחינוך יהודי, דוברי שפות שונות, ועוד.
בין מסגרות הפעולה הקבועות המתקיימות בערוץ, אפשר למצוא: