אקדמיה מקוונת

האקדמיה המקוונת, שעניינה התמחות פרופסיונלית למורי מורים ולמורים בנושאים מתחומי עבודתם, פועלת במסגרת הערוץ הבין-לאומי של מכון מופ"ת. הדגש בכל קורסי האקדמיה הוא על דידקטיקה ועל מתן כלים מגוונים ושונים להוראה, והמסיימים תכנית לימודים מלאה זכאים לתעודת התמחות בדידקטיקה של הוראת התחום הנלמד (להבדיל מתעודת הוראה). מפתחי הקורסים והמורים נמנים, כולם, על סגל ההוראה הבכיר מהמכללות להכשרת עובדי הוראה ומהאוניברסיטאות בישראל ומאוניברסיטאות שונות בחו"ל.