לוח אירועים

מפגש הקיץ השנתי העוסק בהוראת העברית כשפה נוספת – יולי 2020
המפגש מתקיים בחסותם של הערוץ הבין-לאומי, ערוץ מפגשי עמיתים והפורום הבין-לאומי למורים לעברית כשפה נוספת.
9-8 ביולי, 2020
טשטוש הגבולות: כתיבה אקדמית, מקצועית ופופולרית
הכינוס הבין-לאומי הרביעי לכתיבה אקדמית של IFAW
6-7 ביולי, 2020