גמולים לקורסי האקדמיה המקוונת של מכון מופ"ת

  • התכניות והקורסים המקוונים, של מוכן מופ"ת, מוכרים לגמול על-ידי הגף לפיתוח מקצועי לעו"ה במסלול הלא מתוקצב*.
  • הקורסים במתווים "עוז לתמורה" ו"אופק חדש" יופיעו באתר משה"ח. אין צורך להגיש טפסים, אלא רק להירשם במכון מופ"ת. המכון יעביר את רשימות הזכאים למשרד.
  • על מנת לקבל גמולים, בכל המסלולים, יש להגיש את התעודות ו/או גיליונות הציונים ביחידה לפיתוח מקצועי במחוז אליו משתייך הלומד.
  • הזכאות תינתן על-פי הפירוט להלן:
ניתן להירשם ללימודים באקדמיה המקוונת במסגרת שנת שבתון.
גובה שכר הלימוד במקרה כזה, בתוכנית מלאה או בחלק ממנה, הוא על פי נוהלי הקרן.
למידע והרשמה יש לפנות למזכירות האקדמיה בטלפון 03-6901488, או במייל – simone@macam.ac.il
חשוב: קורסים המוכרים ללימודי תואר שני לא יוכרו לקידום מקצועי ולהפך. לא תהא זכאות כפולה לקידום מקצועי בעבור אותם קורסים.​
כל האמור לעיל בכפוף לשינויים במדיניות הגמולים של משרד החינוך​.
*במסלול הלא מתוקצב המשתלמים משלמים את שכה"ל הנדרש​