​​​דקדוק תלוי הקשר

הקורס יתרכז בתחום תורת הצורות (המורפולוגיה) של העברית בהקשר של טקסט. בלימוד טקסט מזדמנים נושאים בכל תחומי הלשון, החל בסוגיות דקדוקיות וכלה בסוגיות מילוניות ובדרכי הבעה. במסגרת זו יושם דגש על נושאים בתורת הצורות, ובהם מערכת השם ומערכת הפועל. נושאים בתחביר ונושאים בדרכי הבעה יידונו בקורסים אחרים. 
 1. להכיר את הגישות השונות בהוראת עברית כשפה נוספת שהתפתחו בדורות האחרונים ואת השיטות השונות המשתלשלות מהן, לבחון ולשקול את היתרונות והחסרונות של כל שיטה
 2. להתוות כיווני דרך לפרקטיקה של הוראת הלשון העברית כשפה נוספת
 3. להציב את האתגרים העומדים בפני מנחילי הלשון העברית בזמננו
 4. להצביע על בעיות דידקטיות ובעיות אחרות הנצפות ברכישת עברית כשפה נוספת ועל דרכי פתרונן
 1. מבוא
  • מהו ניתוח תלוי הקשר
  • דקדוק ומילון
  • מאפיינים דקדוקיים של הלשון העברית
  • השורש
  • תצורה מסורגת
  • לשון עתירת התאם
  • היחידה הדקדוקית – הצורן
  • מיון המילים
  • דרכי תצורה
  • הכרעות של תקן בהוראת עברית כשפה נוספת
  • השימוש בלמדות מחשב בהוראת פרקי דקדוק
  • מטלה לסיכום היחידה
 2. הוראת מערכת השם
  • רמת המתחילים
  • זיהוי צורני שם העצם
  • הרמה הבינונית
   1. נטיית השמות
   2. יידוע ושאר צורנים תחביריים
   3. סדר הצטרפות הצורנים
  • רמת המתקדמים
   1. משקלים אפייניים
    • שם העצם
    • שם הפעולה
    • שם התואר
  • מטלה לסיכום היחידה
 3. הוראת מערכת הפועל ותואר הפועל
  • רמת המתחילים
  • הרמה הבינונית
   1. בניינים
   2. גזרות
   3. נטיית הפועל
   4. שם הפועל
   5. מערכת הזמנים
   6. הצרכת הפועל
  • רמת המתקדמים
  • מטלה לסיכום היחידה
 4. הוראת הקבוצות הסגורות
  • שם המספר
   1. הכינויים
   2. מילות היחס ומילות הקישור
  • מטלה לסיכום היחידה
 5. מטלה לסיכום הקורס
מרבית הלימודים בקורס מתבצעים בפורמט א-סינכרוני באמצעות פלטפורמת ה-Moodle, אך כל קורס משלב גם שני מפגשים סינכרוניים לפחות, שמתקיימים באמצעות פלטפורמת UNICKO.

ד"ר אורלי אלבק

ראש מדור לימודי המשך באקדמיה ללשון העברית, ומרצה בתוכנית לעריכת שפות במכללת ליפשיץ; בעבר לימדה עברית במכללות ובבתי ספר בחו"ל.

פתיחת קורס מותנית בכמות הנרשמים.
במקרה של אי פתיחת קורס בסמסטר מסוים, יוכל כל נרשם:

1. לבחור בקורס חלופי מתוך הקורסים שנפתחים
2. לדחות את הלימודים לסמסטר העוקב
3. לקבל חזרה את שכר הלימוד במלואו

שיתוף ב print
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email