תאוריה ומעשה בהוראת העברית כשפה נוספת: עקרונות ודרכי יישום

הקורס "תאוריה ומעשה בהוראת העברית כשפה נוספת: עקרונות ודרכי יישום" הוא קורס מבוא בתוכנית לימודי תעודה ב"הוראת העברית כשפה נוספת". הקורס יעסוק בהוראת העברית כשפה נוספת, ויקנה עקרונות של הוראת שפה נוספת בכלל ושל הוראת העברית בפרט. הקורס פונה לאוכלוסיות מגוונות: יהדות התפוצות, מיעוטים בישראל, והעוסקים בהוראת העברית כשפה נוספת במוסדות לימוד, באולפנים ובאקדמיה. הקורס מתוקשב במלואו, ויילמד באופן א-סינכרוני באמצעות מערכת ה-Moodle, ובשיעורים סינכרוניים במערכת ה-UNICKO.
 1. הבנת הקשיים והאתגרים בלימוד העברית כשפה נוספת.
 2. הכרת מושגים ומאפיינים של לימוד העברית כשפה נוספת.
 3. לימוד עקרונות העברית כשפה נוספת ויישומם.
 4. לימוד רכיבי השפה העברית ואופנויותיה: דיבור, האזנה, קריאה וכתיבה בהקשר של שפה נוספת.
עם סיום הקורס בהצלחה המשתתפים יהיו מסוגלים:
 1. להפעיל שיקולי דעת בהוראת העברית בהתבסס על ערנות לקשיים ולאתגרים בלימוד השפה העברית.
 2. להורות את העברית על סמך מאפיינים ייחודיים של לימוד שפה נוספת, להבדיל מלימוד לשון עברית.
 3. ליישם בהוראת העברית במסגרות שונות של לימוד השפה.
 4. להורות את השפה העברית על כל רכיביה בארבע אופנויות השפה: דיבור, האזנה, קריאה וכתיבה.
להלן הנושאים שהקורס יעסוק בהם – כל הנושאים נוגעים להוראת העברית כשפה נוספת.
 
 1. שפה שנייה – אתגרים וקשיים: התנסות בלימוד שפה נוספת; בחינת הקשיים והגדרתם.
 2. מושגים והבחנות: לימוד העברית כשפה נוספת; דקדוק תאורטי לעומת דקדוק פדגוגי; עברית אינסטרומנטלית לעומת עברית כשפת תרבות.
 3. מבוא לפועל: הפועל כגרעין המשפט – החשיבות התחבירית והסמנטית; עקרונות להצגת פועל חדש; הֶקשרים תקשורתיים, שכיחים ונחוצים; שיטת הבסיסים.
 4. דיבוב: טכניקת הדיבוב –
 5. מילות יחס: נטייה, הצרכה, הבדלים בין שפות שונות; עקרונות בלימוד מילות יחס – הדגמה והתנסות.
 6. האזנה והבנת הנשמע: טכניקה מדורגת בהאזנה ובהבנת הנשמע – מטרות ועקרונות, הדגמה והתנסות.
 7. קרוא וכתוב: גישות אנליטיות לעומת גישות גלובליות; הגישה הגלובלית-אנליטית-סינתטית תוכנית "דרך המילים" – הדגמה והתנסות.
 8. קריאה והבנת הנקרא: הבחנה בין קריאה טכנית להבנת הנקרא; אימונים בקריאה טכנית; היכרות עם טקסטים ברמות שונות ומסוגות שונות (דיאלוג, טקסט סיפורי/תיאורי/עיוני, עיתון, פרסומת); פענוח טקסטים בדרכים שונות; שאילת שאלות; הטקסט כגירוי לפעילויות נוספות
 9. אוצר מילים: חשיבותו של אוצר המילים בלימוד שפה שנייה; משמעות מילונית ומשמעות הקשרית; יתרונות וחסרונות של דרכי הסבר שונות; תרגום; דרכי תרגול בעל-פה ובכתב.
 10. כתיבה והבעה בכתב: הבחנה בין כתיבה טכנית להבעה בכתב; מאפייני הכתיבה הטכנית; אימון בכתיבה טכנית; מעבר מכתיבה טכנית להבעה בכתב בתהליך מדורג; "פיגומים" לכתיבה; מעבר מכתיבה סגורה לכתיבה פתוחה.
מרבית הלימודים בקורס מתבצעים בפורמט א-סינכרוני באמצעות פלטפורמת ה-Moodle, אך כל קורס משלב גם שני מפגשים סינכרוניים לפחות, שמתקיימים באמצעות פלטפורמת UNICKO.

ד"ר הלה אתקין

הלה אתקין היא דוקטור באוניברסיטת בר אילן, ראש החוג ללשון במכללת אורנים, ומרצה במחלקה להכשרת מורים. היא חברה ב- Association for Research in L1 Education (ARLE International) ומשתתפת בקבוצת מחקר בין-לאומית החוקרת את כתיבתם של תלמידי בית הספר.

פתיחת קורס מותנית בכמות הנרשמים.
במקרה של אי פתיחת קורס בסמסטר מסוים, יוכל כל נרשם:

1. לבחור בקורס חלופי מתוך הקורסים שנפתחים
2. לדחות את הלימודים לסמסטר העוקב
3. לקבל חזרה את שכר הלימוד במלואו

שיתוף ב print
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email