מעגלי הזיכרון שלנו -

מפגש לחברי סגל המכון ולבני משפחותיהם בני הדור הראשון והשני לשואה

יום שלישי כ"ג בשבט, 29 בינואר 2019 בשעה 10:00-12:00

סרטונים מהמפגש