יום למידה בנושא:

מחקר - תכנית "אקדמיה-כיתה"

יום שלישי, ל' בתשרי תשע"ט, 9 באוקטובר 2018, בשעות 15:00-10:00

לא תמיד זוכה חוקר לראות איך המחקר שלו, שהוא תוצר של שעות רבות של עבודה קשה, מרדף אחרי משיבים, תמלול ראיונות, הצלבת תוצאות ובחינת מודלים סטטיסטיים, הופך לגורם מרכזי ומשמעותי בתהליכי קבלת החלטות של קובעי מדיניות.
כמו הרבה דברים בחיים, לרוב השפעה של מחקר היא מצטברת, מוקרנת על מושאי המחקר ופועלת במרחבם, אך לאו דווקא משפיעה באופן מובהק בטווח הזמן המיידי.
מה שמאפיין את המחקרים שמלווים את "אקדמיה-כיתה" כמעט מיומה הראשון, ואת המחקרים שהוזמנו במיוחד על מנת לבחון סוגיות שעניינו את מקבלי ההחלטות (בעיקר בשאלת אפקטיביות התכנית), הוא שכולם היו משמעותיים וחיוניים להתווית הדרך ובחירת מסלולי ההתקדמות של התכנית בשיחות עם קובעי המדיניות.