הכנס הבין-לאומי השביעי בהכשרת מורים

The Story of Innovation in Teacher Education

קול קורא להגשת הצעות

הכנס יתקיים בימים שני עד רביעי, כ"א–כ"ג בסיוון, תשע"ט 24–26 ביוני 2019