כנס

הפדגוגיה של הוראת המקרא

יום שלישי, כ"ו בכסלו תשע"ט, 4 בדצמבר 2018

חקר המקרא הוא תחום מרכזי במדעי היהדות. מימי תקופת ההשכלה ועד ימינו תחום זה מרתק את מיטב החוקרים;
יש העוסקים בשורשיו הראשוניים של התנ"ך על רקע תרבויות במזרח הקדום, ויש החוקרים את הפרשנות שקמה לתנ"ך בדורות הרבים.
לעומת חקר המקרא, הוראת המקרא קשורה קשר הדוק לקרקע המציאות, בראש ובראשונה בזכות ההקשר החינוכי שבו היא מתקיימת.
מציאות זו משתנה תדיר ומציבה אתגרים רבי-משמעות.

מטרות הכנס

הפדגוגיה של הוראת המקרא מבקשת לגשר בין האקדמיה לבין הכיתה, בין חקר המקרא לשדה החינוך.
מטרת הכנס היא להציג את התמונה הקיימת, לעסוק בהיבטים המחקריים של התחום ולהציג כיוונים חדשים.
הכנס נועד לחוקרים, למדריכים, למורים ולמתמחים בשדה החינוך והאקדמיה, הוא מתאים לכל מי שהמקרא יקר לליבו.