יום עיון

מפגש קהילה ווירטואלית מקוונת

יום שני, כ"ז בחשון תשע"ט, 5 בנובמבר 2018, 20:00-16:00

רציונל

נכתב ע"י

ד"ר טלי ברגלס-שפירא,

מנהלת יחידת קהילות לומדות

שרון גרינברג

ראש ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות

קהילות מורים מקצועיות לומדות מהוות אבן דרך בתהליך הפיתוח המקצועי של אנשי חינוך. המורים השותפים לקהילה כזו נפגשים בעקביות כדי לפתח מערכי שיעור, לעקוב אחר התקדמות התלמידים, להעריך את האפקטיביות הלימודית ולזהות צורכי למידה מקצועיים. המטרה העיקרית היא לשפר את הישגי התלמידים על ידי התאמת שיטות ההוראה והכיתה על בסיס ראיות והתנסות בשדה. טכנולוגיות האינטרנט והתקשורת הניידת מזמנות לאנשי חינוך הזדמנויות לשתף פעולה זה עם זה ועם מומחים מחוץ לבתי הספר שלהם – ואפילו מחוץ למחוזותיהם – בלמידה, בתכנון שיעור משותף ובפתרון בעיות. פלטפורמות דיגיטליות אלה מספקות גישה נוחה לידע ולמשאבים ללא מגבלות של זמן ומרחב. קהילה מקצועית לומדת מקוונת היא קהילה ה"נפגשת" בעיקר במרחב הווירטואלי. מחקרים מראים שקהילה וירטואלית המקיימת מספר מפגשי פנים-אל-פנים (קהילה היברידית, בספרות המקצועית), מהווה מודל מיטבי בהקשר של הקהילות הווירטואליות. קהילה כזו משיגה את אותן מטרות שמשיגות. קהילות הנפגשות פנים-אל-פנים (ראו לדוגמה: Blitz, 2013). כמו כן, נמצא שהקהילות הפרודוקטיביות והפעילות ביותר הן אלה שהחברות בהן מגוונת (בתפקידים, בתחומים וברמות של מומחיות); לקבוצה יש מנחה יעיל ולחבריה מזדמן להתרועע פנים-אל-פנים. בשנים האחרונות עלה הצורך לפתח פלטפורמות שיתמכו בקהילות וירטואליות ואשר יגדירו מחדש את המושג 'קהילה מקצועית לומדת'. נכון להיום אין עדיין מענה אחיד ומוסכם באשר להגדרה זו. עם זאת, ניתן למצוא בספרות המקצועית המלצות לתכנון וליישום של קהילה מקצועית לומדת מקוונת-היברידית:

  1. יש צורך ליזום הזדמנויות לשיתופי פעולה.
  2. כדאי לאפשר למשתתפים להגדיר את המטרות, את המבנה ואת אופן ההערכה של שיתוף הפעולה.
  3. רצוי לשלב בצוות מורים מנוסים עם מורים מנוסים פחות.
  4. רצוי לשלב פעילויות המקדמות תהליכי שיקוף עצמי (רפלקציה)