עמיתי תכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ"ת - מחזור א'

​ד"ר ג'וליה שלאם סלמן

​ד"ר ג'וליה שלאם סלמן
חינוך לשפות והכשרת מורים להוראת שפה

​ד"ר דינה ציבולסקי

​ד"ר דינה ציבולסקי
הוראת מדעים מבוססת חקר בסביבות למידה פורמליות ובלתי פורמליות

ד"ר מרסל עמאשה

ד"ר מרסל עמאשה
הערכת פרחי הוראה

ד"ר אימאן אבו-חנא נחאס

ד"ר אימאן אבו-חנא נחאס
החיבור בין תחום החינוך לבין הפסיכולוגיה הפוליטית והחברתית

ד"ר עדנאן גריביע

ד"ר עדנאן גריביע
היבטים חברתיים וחינוכיים של שימוש בטכנולוגיה

ד"ר וורוד ג'יוסי

ד"ר וורוד ג'יוסי
חינוך לשלום, רב-תרבותיות, יחסי מיעוט ורוב

ד"ר סמדר בר-טל

ד"ר סמדר בר-טל
סביבות הוראה ולמידה מקוונות בהכשרת מורים