עמיתי תכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ"ת - מחזור ב'

​ד"ר הלן קאקונדה-מועלם

​ד"ר הלן קאקונדה-מועלם
זהות תרבותית, זהות אישית, סגנונות התמודדות ואובדנות

​ד"ר נג'ואן סעאדה

​ד"ר נג'ואן סעאדה
חינוך הרב תרבותי, הדמוקרטי, האזרחי והדתי בישראל והמערב, מחקרים הקשורים לפוליטיקה של זהויות בהקשר הבית ספרי של מורים ותלמידים, מחקרים על משמעויות החינוך האסלאמי איך זה מתקשר או מתנגש עם החיים בחברות מודרניות, דמוקרטיות ופלורליסטיות

​ד"ר ראויה חאיק

​ד"ר ראויה חאיק
הוראת אנגלית כשפה זרה

​ד"ר שרון הרדוף-יפה

​ד"ר שרון הרדוף-יפה
החיבור שבין טכנולוגיה ולמידה, מחקרים עוסקים במרחבי מידע אישיים ובארגון מידע דיגיטלי כתהליך למידה

​ד"ר תמי הופמן

​ד"ר תמי הופמן
הכשרת מורים בנושאי חינוך ביקורתי ופוליטי, היסטוריה של החינוך בנושאי שואה וצבא

​ד"ר מרי גוטמן

​ד"ר מרי גוטמן
אתיקה, יושרה אקדמית, חשיבה מחקרית ומיומנויות של המאה ה-21 בהכשרת מורים

ד"ר איה בן-הרוש

ד"ר איה בן-הרוש
חינוך לגיל הרך, עבודה סוציאלי, קרימינולוגיה

ד"ר עדי בינס

ד"ר עדי בינס
מדניות ציבורית, חברה אזרחית, מדיניות קליטה ומדיניות הגירה

ד"ר נילי אלון עמית

ד"ר נילי אלון עמית
פילוסופיה עתיקה, פילוסופיה של החינוך, ספרות אנגלית

ד"ר סאלח אבו-חמאד

ד"ר סאלח אבו-חמאד
לימוד ביולוגיה בגישה חוקרת: מיומנויות, כלי הערכה ואקלים