ד"ר שרית בר זקן

תחומי עיסוק ומחקר

ביבליותרפיה, טיפול באומנויות, הדרכת מטפלים, טיפול רגיש תרבות, מיומנויות חברתיות

מתגוררת תל אביב

תואר שלישי

אוניברסיטת בר אילן, 2015

ארכיטיפ האימהות והאם הגדולה: חקירתם במעשיות עם פרסיות ורוסיות והדגמת נוכחותם בטיפול ביבליותרפי רגיש תרבות

מקום עבודה

מכללת סמינר הקיבוצים, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

ניסיון

 • רכזת עבודה מעשית, מרצה ומדריכה בכירה במחלקה ללימודי תואר שני ביבליותרפיה, מכללת סמינר הקיבוצים
 • מרצה במחלקה ללימודי תואר שני בעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית ספיר
 • מרצה במחלקה ללימודי תואר שני ביבליותרפיה ובלימודי השלמות לתואר שני, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
 • מרצה בקורסי השתלמויות במשרד החינוך
 • מלמדת בקורסים: אבחון וטיפול באמצעות אומנויות, טיפול רגיש תרבות, היבטים תרפויטיים של קריאה, טיפול במשחק ונרטיב, הדרכה – ביבליותרפיה מתקדמת, מיומנויות חברתיות
 • שופטת בפרסומים מדעיים וחברת מערכת בכתב העת "בין המילים: כתב עת לטיפול באומנויות"
 • מטפלת באמצעות אומנויות ביבליותרפיה בקליניקה פרטית, תל-אביב

נושאי מחקר

 • טיפול באומנויות רגיש תרבות
 • אתניות ורב-תרבותיות בטיפול ובהכשרת מטפלים
 • מודלים להדרכת מטפלים
 • אבחון וטיפול באמצעות אומנויות
 • מודלים לשיפור מיומנות חברתית

פרסומים

מאמרים בכתבי עת שפיטים:

 • בר זקן, ש' (2018). אִמָּהוּת כביטוי להבניה תרבותית: ניתוח השוואתי יונגיאני של מעשיות רוסיות ופרסיות. גילוי דעת, 14, 83–110.
 • וקנין, א' ובר זקן, ש' (2018). "ככה יודעת מומו להקשיב": תרומתם של תהליכי קריאה וכתיבה לתהליכי הדרכה. טיפול באומנויות: מחקר ויצירה במעשה הטיפולי, 9.
 • Bar Zaken, S. (Sent for publication). The cultural mental prototype of Russian motherhood: A Jungian interpretation of Russian folktales. Journal of Mother Studies.
 • Bar Zaken, S., Vaknin, O. (In print). "The sound of the limpid wishes of water to flow": Reading and writing as an Impasse-breaking space in supervision processes. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association.

פרק בספר:

 • בר זקן, ש' (בדפוס). אדונית השמיים והארץ: שלושה קולות של דמות האם. בתוך צ' טימור (עורכת), ספר מחקרים בנושא הורות. תל-אביב: מכללת סמינר הקיבוצים ומכון מופ"ת.

מאמר בכתב עת שאינו שפיט:

 • בר זקן, ש' (2016). נשים בעיני הינשוף העיוור: צאדק הדאית (הקפקא האיראני). הכיוון מזרח: כתב עת לתרבות וספרות, 29, 7–73.

כנסים

 • בר זקן, ש' (2015, מאי). "מעשיית עם, ספרי לי על התרבות של מטופל זה": טיפול ביבליותרפי רגיש תרבות. הרצאה ביום עיון שנתי, התוכנית להכשרת מטפלים בביבליותרפיה, 18 דקות על ביבליותרפיה אינטגרטיבית. מכללת דוד ילין, ירושלים.
 • בר זקן, ש' (2018, אפריל). מעשיות כתמצית של תרבות: טיפול רגיש תרבות באמצעות מעשיות. הרצאה ביום עיון שנתי, התוכנית להכשרת מטפלים בביבליותרפיה: "מסביב למדורת השבט: הסיפור המיתולוגי, המעשייה והסיפור החסידי בראי המעשה הטיפולי". מכללת סמינר הקיבוצים, תל-אביב.