ד"ר ורד חרותי

תחומי עיסוק ומחקר

אומנות וחינוך לאומנויות, שפה חזותית ושפה מילולית

מתגוררת ברעננה

תואר שלישי

אוניברסיטת בר אילן

טקסט רב משמעי בציור: היבטים פסיכובלשניים בהבניית פשר באמנות החזותית

מקום עבודה

המדרשה- פקולטה לאומנויות, המכללה האקדמית בית ברל

ניסיון

 • עד שנת תש"פ ראשת תחום החינוך לאומנויות במדרשה לאמנות.
 • מרצה בתואר הראשון ובתואר השני בקורסים העוסקים ביחסים שבין שפה מילולית ובין שפה חזותית.
 • מדריכה פדגוגית להוראת אומנות בחטיבה העליונה.
 • עוסקת בקידום האומנות בחברה הערבית.
 • פעילה במרכז לחיים משותפים במכללה האקדמית בית ברל.

נושאי מחקר

 • היבטים קוגניטיביים באומנות ובשפה החזותית
 • יחסי שפה מילולית ושפה חזותית
 • האומנותי והחזותי כביטוי ופעולה בחברה מרובת זהויות

פרט אקזוטי

אוהבת לתרגל יוגה

פרסומים

 • חרותי, ו' (בדפוס). אל הגדה ההיא. בתוך א' ביברמן (עורכת), זאת אומרת על האמנות של דגנית ברסט. תל אביב: מאגנס.
 • חרותי, ו' (2011). לא ציירתי את הגרניקה כי נולדתי בגבעתיימקה: על שלילה, צייר ויאיר גרבוז. בתוך, נ' סימנטוב (עורכת), יאיר גרבוז: רדימיידעלה (עמ' 203–2015). בית ברל: בי"ס לאמנות, המדרשה.
 • חרותי, ו', גיורא, ר' וברגרבסט, ד' (2018). שם, כנרת וגדי בחלב אמו: מבט קוגניטיבי על תהליכי פרשנות של טקסט רב-משמעי בציור. בתוך נ' בן-ארי ור' בן-שחר (עורכות). עברית שפה חיה, 8 (עמ' 127–151). תל-אביב: הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר באוניברסיטת תל-אביב.
 • Giora, R., Givoni S., Heruti, V,. & Fein, O. (2017). The role of defaultness in affecting pleasure: The optimal innovation hypothesis revisited. Metaphor & Symbol, 32(1), 1–18.
 • Giora, R., Heruti, V., Metuki, N., & Fein F. (2009). When we say no we mean no: Interpreting negation in vision and language. Journal of Pragmatics, 41, 2222–2239.
 • Giora, R., Meytes D., Tamir A., Givoni S., Heruti V., & Fein, F. (2017). Defaultness shines while affirmation pales. In H. Colston & A. Athanasiadou (Eds.), Irony in language use and communication (pp. 219–236). Amsterdam: John Benjamins.
 • Heruti, V. (2019). Reading personal photographs: A case study at an Israeli art college on multiple identities. Journal of Visual Literacy, 38(1-2), 130–141.
 • Heruti, V., Bergerbest, D., & Giora, R. (2019, in press). A linguistic or pictorial context: Does it make a difference? Discourse Processes.