ד"ר עביר שחברי-קסאם

תחומי עיסוק ומחקר

השפעת הדיגלוסיה על רכישת והתפתחות מיומנויות השפה הערבית בקרב דוברי ערבית.

מתגוררת בנצרת

תואר שלישי

אוניברסיטת בר אילן, 2017

השפעת הדיגלוסיה על התפתחות מודעות פונולוגית ומורפולוגית ועל יכולת קריאת מילים (מנוקדות ולא מנוקדות) בקרב דוברי ערבית: השוואה בין מיצב חברתי-כלכלי בינוני-גבוה לבין מיצב נמוך.

מקום עבודה

המכללה האקדמית הערבית לחינוך, חיפה

ניסיון

מורה לשפה ערבית, מדריכה לחינוך לשוני, מרצה ומדריכה פדגוגית

נושאי מחקר

  • מדיניות לשונית בגנים בחברה הערבית.
  • עמדות , תפיסות וניהול שפתי כלפי דיבור בערבית מדוברת לעומת סטנדרטית בתוך הגנים.
  • רכישת קריאה וכתיבה בשפה הערבית בקרב דוברי ערבית

פרסומים

  • מחול, ב,. קאסם, ע,. עואד,א,. חגאזי, מ,. אסכנדר, ע,. (2010). אלערביה לוג'תונא לכיתה ב'. מטח.
  • שחברי-קאסם עביר, שיף רחל, סאיג-חדאד אלינור (בהכנה). ההשפעה של דיגלוסיה ושל מיצ"ב על התפתחות הקריאה בערבית.   מאמר בהכנה.
  • Saiegh-Haddad, E., Shahbari-Kassem, A. & Schiff, R. (submitted). Disentangling the impact of dialect from the impact of SES on the development of phonological awareness: The case of Arabic diglossia. Manuscript submitted for publication
  • Schiff, R., Shahbari-Kassem, A., & Saiegh-Haddad, E. (submitted). Predictors of reading in Arabic in high versus low SES. Manuscript submitted for publication.
  • Shahbari-Kassem, A., Schiff, R., & Saiegh-Haddad, E. (in preparation). Disentangling the impact of  dialect from the impact of SES on the development of morphological awareness: The case of Arabic       diglossia. In preparation.