ד"ר תמר למפרום

תחומי עיסוק ומחקר

 תולדות הוראת המקרא, תוכניות לימודים במקרא והוראת המקרא בפועל בחינוך העברי הכללי/הממלכתי ביישוב ובמדינת ישראל

מתגוררת בירושלים

תואר שלישי

אוניברסיטת תל-אביב, 2017

הוראת נביאים אחרונים בחינוך העברי הכללי ביישוב ובמדינת ישראל

מקום עבודה

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

ניסיון

 • פיתוח והוראה של קורסים במקרא ובהוראתו במכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין
 • הדרכה פדגוגית במסלול לחינוך יסודי ובמסגרת אקדמיה-כיתה
 • מנחה מרצים בהוראה מיטבית במסגרות אקדמיות
 • מנחה בקו סמינריון בחינוך שהוקדש לרב-תרבותיות
 • חברת צוות בפיתוח הקורס "מבוא למקרא", האוניברסיטה הפתוחה
 • מורה ומחנכת בתיכון שליד האוניברסיטה בירושלים

נושאי מחקר

 • הוראת המקרא בחינוך הכללי/הממלכתי ביישוב ובמדינת ישראל: השפעות פוליטיות, חברתיות וחינוכיות
 • חקר תוכניות הלימודים במקרא בחינוך הממלכתי
 • בחינת מתודולוגיות ומיומנויות בהוראת מקרא.
 • תקופת הזוהר של אליהו הנביא בחינוך הציוני
 • מה"חדר" המסורתי לבית הספר העברי

פרט אקזוטי

אולם הקריאה יהדות בספרייה הלאומית הוא חדר העבודה המועדף עליי

פרסומים

 • למפרום, ת' (בדפוס). חזון הנביאים במערכת החינוך בישראל: מנכס לנטל. בתוך א' בן עמוס וע' אילני (עורכים),
 • גוי קדוש: תנ"ך ולאומיות בעידן המודרני. אוניברסיטת תל-אביב והוצאת כרמל (בדפוס). 
 •   Lammfromm, T. (2019). The golden age of Elijah the Prophet in Zionist education. In Brenner A. Lee A.C.C. Yee G.A.  (Eds) The Historical books, vol 2. Texts @Contexts series, vol 7. Bloomsbury: T &T Clark (in press).