ד"ר מטי זכאי- משיח

תחומי עיסוק ומחקר

מחקר והוראה בתחום החינוך המיוחד – מיקוד, שילוב והכלה

מתגוררת בישוב צופים

תואר שלישי

אוניברסיטת תל-אביב, 2015

קרבה חברתית של ילדי גן עם התפתחות תקינה כלפי ילד משולב המאובחן עם לקות על הרצף האוטיסטי

מקום עבודה

המכללה האקדמית בית ברל

ניסיון

מרצה ומדריכה פדגוגית במסלול החינוך המיוחד בגיל הרך

מדריכה ארצית בתחום אוטיזם – האגף לחינוך מיוחד, משרד החינוך

נושאי מחקר

  • שילוב והכלה של תלמידים עם צרכים מיוחדים בראייה מערכתית
  • השתלבות – הלכה למעשה
  • המגוון האוטיסטי – מאפיינים לעקרונות עבודה
  • אסטרטגיות הוראה בחינוך המיוחד בגיל הרך
  • עבודת צוות רב-מקצועי בחינוך
  • הפרעות התנהגות – גישות התערבות

 

פרסומים

  • Zakai-Mashiach, M., Al-Yagon, M., & Dromi, E. (in preparation). Social experiences in an inclusive setting:
  • Endogenous and exogenous contributing factors.
  • Zakai-Mashiach, M., Ziv, M., & Dromi, E. (2017). Preschoolers' social interest toward a child with ASD and

     their ToM abilities. European Early Childhood Education Research Journal, 25(4), 561–574.

          https://doi.org/10.1080/1350293X.2017.1331073

  • Ziv, M., Zakai-Mashiach, M., Al-Yagon, M., & Dromi, E. (2014). Universal and cultural processes in theory-of-mind development: Insights from Israeli preschool children. In S. R. Nasato (Ed.), Advances in social cognition research (pp. 215–233). New-York: Nova Publishers.