ד"ר מיקי כהן

תחומי עיסוק ומחקר

לקויות למידה, התפתחות מיומנויות קריאה, כתיבה, הבנת הנקרא והבעה בכתב

מתגורר ירושלים

תואר שלישי

אוניברסיטת בר אילן

ידע מורפולוגי בעל פה ובכתב בקרב קוראים תקינים וקוראים עם דיסלקציה

מקום עבודה

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, אפרתה המכללה האקדמית לחינוך

ניסיון

  • מרצה בקורסים בנושא לקויות למידה, התפתחות תקינה ולקויה של מיומנויות קריאה וכתיבה
  • עבודה פרטנית וקבוצתית עם תלמידים בעלי קשיי ולקויות למידה
  • פיתוח חומרי הוראה בתחום הבנת הנקרא

נושאי מחקר

  • קשיים בהתפתחות כישורי קריאה וכתיבה
  • תוכניות התערבות לקידום מיומנויות אורייניות
  • תפקודים ניהוליים
  • הפרעות קשב וריכוז

פרסומים

  • כהן, מ', ושיף, ר' (בשיפוט). ידע מורפולוגי בקרב קוראים עם דיסלקציה: תפיסת הייצוג הכתוב. אוריינות ושפה.
  • Schiff, R., Cohen, M., Ben-Artzi, E., Sasson, A., & Ravid, D. (2016) Auditory morphological knowledge among children with developmental dyslexia. Scientific Studies of Reading, 20(2), 140–154.
  • Schiff, R., Cohen, M., Marton, R., & Sasson, A .(2019). Auditory morphological knowledge in adults with dyslexia: The importance of semantic information. Scientific Studies of Reading, 23(4), 317–333.