ד"ר סאלם קודסי

תחומי עיסוק ומחקר

משחקי ילדים בגיל הרך, חינוך ולדורף, חינוך לעתיד

מתגורר בנצרת עילית

תואר שלישי

אוניברסיטת חיפה, 2019

היבטים קוגניטיביים התפתחותיים של משחק בנייה בגני ולדורף ובגנים נורמטיביים

מקום עבודה

האקדמית אלקאסמי מכללה האקדמית לחינוך

ניסיון

 • מרצה באלקאסמי – מכללה אקדמית לחינוך
  • משחקי ילדים
  • חג ומועד בגיל הרך
  • גישות חינוכיות
 • מדריך פדגוגי במסלול לגיל הרך
 • ראש היחידה למעורבות חברתית
 • ראש פורום הבוגרים

נושאי מחקר

 • משחקי ילדים, במיוחד משחקי בנייה ומשחק סוציו-דרמטי
 • הגן העתידי: פדגוגיה מוטת עתיד
 • חינוך ולדורף בגיל הרך

פרט אקזוטי

אוהב לטייל בעולם, לגלות עמים וללמוד על המנהגים שלהם בכלל ועל משחקים והיחס לילדים בפרט.

פרסומים

 • Kodsi, S., & Levy, S. T (2014). Reciprocal relations between constructive play and sociodramatic play in anthroposophical kindergarten in Israel. Paper accepted for oral presentation at the 4 4 Annual Meeting of the Jean Piaget Societyconference, San Francisco, May. 2014, 29-31.
 • Kodsi, S., & Levy, S. T (2017). Cognitive developmental aspects of constructive play in normal and Waldorf Preschools: Technologies & human development.Paper accepted for oral presentation at the 47 Annual Meeting of the Jean Piaget Society conference, San Francisco, June. 2017, 8-10.
 • Kodsi, S., & Levy, S. T (2019). Unstructured learning: Development of free form construction in Waldorf and normative preschools. Paper accepted for oral presentation at EARLI (The European Association for Research on Learning and Instruction) conference, Aachen, August. 2019, 10-16.