הגשת מועמדות לתכנית הפוסט דוקטורט במכון

ההרשמה לשנת תשפ"ב מחזור ז'

תנאי סף להגשת מועמדות

 • תואר שלישי ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל.
 • תואר שלישי שניתן במהלך חמש השנים הקודמות להגשת הבקשה.
 • מועד סיום הדוקטורט הינו המועד המצוין על-גבי התעודה, ​לא יוקדם ממאי 2015.
 • איש/אשת סגל במוסד אקדמי להכשרת מורים (מכללות אקדמיות לחינוך ובתי-הספר לחינוך האוניברסיטאות). היקף משרה של 6 ש"ש, או 40% משרה.

הליך הקבלה

הגשת מועמדות לתוכנית פוסט-דוקטורט במכון מופ"ת מחזור ז' עד – 

יום חמישי, י"ז בכסלו תשפ"א, 3/12/2020

 1. הרשמה מקוונת.
 2. רשמו לפניכם את המסמכים/פרטים שיש לצרף במהלך ההרשמה המקוונת:
  א. תמונה ייצוגית
  ב. קורות חיים
  ג. רשימת פרסומים בחלוקה לפרסומים שפיטים ולא שפיטים (מאמרים, פרקים בספרים והשתתפות פעילה בכנסים בין-לאומיים).
  ד. מאמר, פרסום או תכנית לימודים שפורסמו שבהם המועמד/ת הוא/היא מחבר/ת ראשון/ה או שותף/ה.
  ה. אישור על קבלת התואר השלישי וצילום של התעודה.
  ו. אישור ממינהל כוח אדם במוסד האקדמי בו המועמד/ת מועסק/ת.
  ז. אישור יציאה ללימודים מנשיא/ת המכללה או מראש בית הספר לחינוך באוניברסיטה.
  ח. שני מכתבי המלצה חתומים (אחד ממנחה הדוקטורט והשני מנשיא או מרקטור המוסד האקדמי שבו המועמד/ת מלמד/ת). מכתבי ההמלצה הנושאים את שם המועמד יישלחו ישירות לכתובת  postdoc@macam.ac.il
  ט. מסמכים נוספים לפי דרישה, ככל שרלוונטי.
 3. ריאיון אישי עם חברי ועדת הקבלה.
  ההודעה בדבר הקבלה לתכנית תישלח למועמדים בדואר אלקטרוני, כחודש וחצי לאחר הריאיון.
 4. בחירת מנחה
  ועדת ההיגוי של התכנית ממליצה על מנחה לכל מועמד לאחר קבלתו לתכנית. המנחה הסופי נקבע בשיח משותף בין צוות התכנית, עמית הפוסט-דוקטורט והמנחה.

פונים אשר לא יגישו את מכלול הטפסים לא יידונו בוועדת המיון

בהצלחה!