ד“ר תהילה הרץ

חינוך והיסטוריה וכל הערבוביה שביניהם (וגם תנ"ך – אבל בכיוון קצת אחר)

מתגוררת בעיר ירושלים

תואר שלישי

אוניברסיטת בר-אילן, 2016
'על הקרבה, על קורבנות ועל האהבה: מוסדות החינוך לילדים עזובים ועבריינים של הנהגת היישוב ושל העיר תל-אביב
')0972-0927(

מקום עבודה

מכללת אפרתה
מכללת הרצוג
מכללה ירושלים

ניסיון

  • יצירה והוראה במכללות 
  • ריכוז תכנית ”רחלא“- תכנית להכשרת מחנכות (מכללת אפרתה)
  • פיתוח חומרי למידה וכתיבת ספרי לימוד לבגרות בהסטוריה (ממ“ד)
  • חינוך והוראה בתיכונים (בעבר וקצת פרויקטים התנדבותיים כיום).

נושאי מחקר

  • נוער בסיכון והמוסדות המיועדים לנוער זה
  • PhotoVoice ככלי למחקר, להעצמה ולהשמעת קול של אוכלוסיות שונות בחברה
  • למידה משמעותית במרחב הויקיפדיה (מיזם מעניין שיצרתי במסגרת הוראתי במכללה ויקישטעטל: הנצחת קבילות יהודיות בוויקיפידיה).

פרט אקזוטי

מכורה לקפה וגלידה (פשוט שמים קצת או הרבה גלידה בקפה קר- נסו ותיווכחו)
פרסומים:

ספרים:

תהלה הרץ (כתיבה ועריכה), 2015 , חורבן וגבורה: נאציזם ושואה, ספר לימוד לחלק ב( של בחינת הבגרות בהיסטוריה
בחינוך הממלכתי-דתי, מכון הר-ברכה.
תהלה הרץ ופנינה רותם, 5102 , מסורת ומהפכות: מסורת ומודרנה בתולדות העמים ובתולדות ישראל, ספר לימוד לחלק
א' של בחינת הבגרות בהיסטוריה בחינוך הממלכתי-דתי, מכון הר-ברכה.
דבורה גלעדי ותהלה הרץ, 5106 , השיבה לציון: עלייה, התיישבות ועצמאות, ספר לימוד לחלק ב( של בחינת הבגרות
בהיסטוריה בחינוך הממלכתי-דתי.

מאמרים:

'Wikishtetl: Commemoration of Jewish communities that perished in the Holocaust through the Wikipedian interface', Quest. Issues in Contemporary Jewish History
(Accepted for publication)

'"דשואן דשואן! (جُوعَان جُوعَان)": הקמת בית היתומים ציון-בלומנטל בירושלים בשלהי מלחמת העולם הראשונה', קתדרה, 165, עמ' 204-181