עיצוב למידה בעידן המידע – 16/5/2018

כנסים אקדמיים בארץ ובעולם

חדש בארץ ובעולם בתחום איכות ההוראה והלמידה באקדמיה

מסמכי מדיניות בתחום עיצוב הלמידה, מן הארץ ומן העולם 

תשתית ידע בתיאוריות הלמידה

מבט 'ממעוף הציפור' על התחום, חושף כי התיאוריות הולכות ומתרבות, מתמקדות ומתחדדות. לפעמים צריך איזו אנציקלופדיה עדכנית או תרשים סכמטי שימפו עבורנו את התחום. 

הנה כמה מקורות שיסייעו בידיכם לקבל תמונה כללית: