על בית הספר

התמחות מקצועית לעוסקים בהכשרה להוראה

ההוראה באקדמיה מחייבת מומחיות 
מחויבות זו מונחת בבסיס לימודי ההתמחות המקצועית 
בבית הספר להתמחויות במכון מופ"ת  

אוכלוסיית היעד של בית הספר היא חברי הסגל האקדמי במוסדות להכשרה להוראה 
השואפים לטפח את מומחיותם ולהתקדם באקדמיה באמצעות 

         למידה  |  חברות בקהילת עמיתים מפרה  |  וניהול מודרך ומבוסס של הקריירה האקדמית  

מומחיות פרופסיונאלית כוללת את היכולת לזהות, לנתח, לתכנן, לבצע, להעריך ולהציג תהליכים, באופן המגובה בידע עדכני והעומד בסטנדרטים לאומיים ובין-לאומיים. מומחיות של חבר סגל אקדמי מזכה באפשרות להוות מקור השראה ומודל מקצועי. לצד זאת, הערכה וקידום של חברי הסגל האקדמי מבוססים על תרומה אקדמית מעוגנת-מומחיות.  

הספרות המקצועית מלמדת כי רכישת מומחיות כזו מושתתת על תהליכים טיוטוריאליים של טיפוח החשיבה, הזדמנויות להתנסות, העצמה והשתייכות לקהילה מקצועית חוצת-מוסדות. לפיכך תוכניות ההתמחות בבית הספר מזמנות למידה ומפגש עם טובי המנחים והמרצים, למידה מבוססת פרויקטים, התנסות מלווה בהנחיה אישית, חשיבה והחלפת דעות בקבוצות קטנות עם עמיתים מהאקדמיה מכל המגזרים ומכל רחבי הארץ.  

תחומי הלימוד בבית הספר ללימודי התמחות מקצועית הם: הוראה, הדרכה והנחיה; מחקר וכתיבה; ניהול ויזמות באקדמיה; ופיתוח קריירה אקדמית.  

המטרות המשותפות לתוכניות בבית הספר הן: 

 • חתירה לגיבוש מומחיות ולפיתוח מקצועי ואקדמי 
 • עידוד הלמידה לאורך הקריירה 
 • פיתוח קהיליית לומדים וחוקרים 
 • עידוד יוזמות לטיפוח תרבות של צמיחה במוסדות האקדמיים  

דרכי ההוראה והלמידה בהתמחויות הן: 

 • מפגשי מליאה: הרצאות ודיונים, הרחבת הבסיס התאורטי לחשיבה ולעשייה החינוכית, העשרה בידע מגוון ועדכני בתחומי ההתמחות 
 • מפגשים בקבוצות קטנות: דיונים בדילמות ובבעיות שהמתמחים מעליםשיתוף מידע, ניתוח אירועים ופתרון בעיות, תכנון פרויקטים, מחקר וכתיבה, למידת עמיתים 
 • התנסות: התנסות סדנאית מונחית בנושאים מתחום ההתמחותלמידה מבוססת פרויקטים, ייעוץ קבוצתי ואישי לכל מתמחה, התנסות בסביבות למידה ייחודיות 
 • סיורים וביקורים: סיורים במוסדות המקיימים סביבות למידה חדשניות ומפגשים עם בעלי תפקידים 
 • הנחיה אישית: סגל המנחים מלווה את המתמחים בעבודתם ובתהליכי צמיחתם המקצועית. 

 

מבנה הלימודים בבית הספר 

בית הספר ללימודי התמחות מקצועית מציע ארבעה אשכולות של תוכניות: 

 1. תוכניות להתמחות בהוראה, בהדרכה ובהנחיה (3 תוכניות חד-שנתיות: עיצוב למידה בעידן המידע; הדרכה פדגוגית; הנחיית עמיתים) 
 2. תוכניות להתמחות במחקר ובכתיבה (2 תוכניות דו-שנתיות: מחקר והערכה; כתיבה אקדמית ופואטית) 
 3. תוכניות להתמחות בניהול וביזמות (2 תוכניות חד-שנתיות: ניהול אקדמי; חדשנות ויזמות) 
 4. תוכניות לפיתוח קריירה אקדמית (תוכנית חד-שנתית בהנחיה מקוונת-למחצה: הנחיה אישית לבוגרי תוכניות בית הספרפיתוח דומיין – ביסוס, מיצוב ומיתוג מומחיות)