עיצוב למידה בעידן המידע

התמחות חד-שנתית – 180 שעות*

* צרוף התמחות של 180 שעות בשנה נוספת מקנה תעודת הוראה

נושאים נבחרים

  • מתיאוריות הוראה לתיאוריות למידה: עקרונות בתכנון לימודים ומגמות חינוכיות בעולם, בדגש על השכלה גבוהה.
  • אומנות ההוראה לקהלים גדולים: עקרונות לבניית הרצאה מעוררת השראה; שיטות שונות להפעלת קהל; פיתוח קורס מקוון מיטבי;  שילוב (Massive open online course) MOOC .
  • מודלים של פדגוגיה חדשנית: סימולציות ולמידה ממקרים (Case-Based Learning); למידה מבוססת פרויקטים (PBL); משחוק של הלמידה (Gamification); למידה מחוץ לכיתה (Out Door Training); מודלים של למידה שיתופית; למידה בסביבות מתקדמות (Future Learning Spaces); למידה מבוססת כשירויות, למידה התנסותית (Learning By Doing).
  • הערכה בת-קיימא: עיצוב למידה מונחה הערכה; פיתוח מטלות ביצוע; שיטות להערכת עמיתים; טיפוח לומדים בעלי הכוונה עצמית בלמידה; ניתוח למידה מונחה לומד (Learning Analytics); מיומנויות תיווך ומשוב יעילות ומפתחות חשיבה מסדר גבוה.
  • נוירו-פדגוגיה – תפקידי המוח בהקשר של עיצוב הלמידה: קוגניציה בהקשר חינוכי; שיטות ואסטרטגיות למידה אפקטיביות; קשב; חשיבה ריזומטית; פונקציות חשיבה מסדר גבוה; דרכי מחקר.
  • ביסוס קהילה לומדת באמצעות אירועי למידה חווייתיים: כינוסים, האקתון, הייד-פארק…
  • למידה צומחת: מקבץ שעות שמור לנושאים אשר ייקבעו בשיתוף עם חברי הקבוצה ויצמחו מתוך צורכיהם בשדה האקדמי.