ד"ר ניצן אליקים

בעל תואר דוקטור בחינוך (PhD) מאוניברסיטת בר אילן; מרצה בתוכניות ללימודי תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך ובקורסים אקדמיים מקוונים העוסקים בהיבטים פדגוגיים של התקשוב בחינוך; נמנה עם צוות המרצים והמנחים של ההתמחות לניהול אקדמי במכון מופ"ת; עמד בראש התוכנית להכשרת מנהלים מטעם מכון "אבני ראשה". תחומי המחקר שלו כוללים בחינה של הובלת חדשנות פדגוגית בסביבות עתירות טכנולוגיה והשפעתה על תפיסות המשתמשים ועל דפוסי התנהגותם בסביבות אלה.