הד"ר מאיה קציר

היסטוריונית ומרצה להיסטוריה בסמינר הקיבוצים ובמכללת ספיר

מחקריה נוגעים בסוגיות פוליטיות ותיאולוגיות במאות ה-15 וה-16, בייצוגים ויזואלים וטקסטואלים של מושגים תרבותיים מרכזיים כמו שבעת החטאים, מושג הגאולה, השקר. מלמדת אוריינות אקדמית, מתרגמת מאיטלקית.

במכון מופ"ת, חברה בצוות הערוץ הבינלאומי ומרכזת את ההתמחות "יוצרים כתיבה".