הד"ר שרה קלימן

מרצה בתחום תכנון לימודים והכשרת מורים ועוסקת בעריכה לשונית.
במכללת אורנים ריכזה את המסלול להכשרת מורים לביה"ס היסודי, הקימה וניהלה מרכז סיוע לכתיבת עבודות ולהדרכה פדגוגית וכיום מרצה בתכניות התואר השני במכללה.

במכון מופ"ת, חברה בצוות הערוץ הבינלאומי ומרכזת את ההתמחות "יוצרים כתיבה".