ד"ר לורן ארדריך

תפקידים: ראש המסלול לחינוך בלתי פורמלי במכללת בית ברל, מרצה לסוציולוגיה של החינוך ולשיטות מחקר איכותניות.

תחום התמחות דיסציפלינרי: מדעי החברה וחינוך; חקר ארגוני חינוך ממבט חברתי; מעורבות הורים, רוחניות בהכשרת מורים והשכלה גבוהה; ספרי האחרון עוסק במעורבות של אימהות מעמד ביניים בחינוך ילדיהן ממבט השוואתי (אימהות פלסטיניות, אימהות מברית המועצות לשעבר, ואימהות יהודיות). לחצו כאן לעיון בכמה מפרסומיי בתחומים אלו

תחום התמחות מתודולוגי: מתמחה במחקר איכותני בכלל ובמחקר אתנוגרפי בפרט, וכן בסוגה עכשווית בתוך המחקר האיכותני – מחקר עיצוב.

הנחיית מחקרים: מנחה סמינריונים ועבודות גמר של סטודנטים במכללות. מנחה מחקרים של מרצים ממכללות שונות באמצעות מתודות פרטניות וקבוצתיות, הן במסגרת ההתמחות הדו-שנתית של מחקר והערכה במופ"ת והן במסגרת-המשך להתמחות, המאפשרת לחלק מצומצם מהמתמחים בוגרי ההתמחות להעמיק ולהרחיב את כישורי המחקר באמצעות המשך הליווי האישי של מחקריהם.

החזון שלי כמנחה בהתמחות מחקר והערכה: המחקר האיכותני נבנה כמסלול פרשני ששואף לרמות עמוקות של הבנה. באמצעות הבניית תחנות ברורות של קידום העבודה ותרגילים של פיתוח החשיבה המחקרית (חשיבה ויזואלית, כתיבת תסריטים וכד') אלווה מתמחים בהתפתחות מחקריהם.