צוותי כתיבה

על אודות

במכון מופ"ת פועלים צוותים מוסדיים ובין-מוסדיים המפתחים וכותבים טקסטים המשלבים תאוריה ומעשה בתחומי הדיסציפלינות השונות, בתחומי הפדגוגיה, הדידקטיקה והמתודיקה, בתחום ההתנסות המעשית בהוראה ובנושאים מן החינוך החברתי ומן האקטואליה של החברה הישראלית.
חברי צוותי הכתיבה, ברובם, הם מורים במכללות המתפנים בחלק מסוים ממשרתם לצורך זה. מערכת הוצאת הספרים מלווה את הכותבים במשך שנתיים בתהליכי העבודה החל בשלבי הכתיבה עבור דרך הביקורת החיצונית על-ידי קוראים מומחים, וכלה בעריכה הלשונית, בהפקה ובשיווק הספרים. התוצרים של צוותי הכתיבה מתפרסמים במסגרת סדרת תמ"ה. 

יעדים

 1. הוצאת הספרים במסגרת סדרת תמ"ה תפעל ליצירת גופי ידע המשלבים תאוריה ודידקטיקה באמצעות הפקה של תוצרים שפותחו בשנתיים-שלוש האחרונות והקמת צוותי כתיבה חדשים. הספרים שייכתבו ויצאו לאור יעסקו בתחומים הבאים: 

 2. ההוצאה תאפשר לתת ביטוי להטרוגניות של הכותבים ושל דרכי כתיבה, ותסייע בקיומן ובעיצובן של גישות שונות בכתיבת הספרים: גישה פוזיטיביסטית, שימוש בסיפורי מקרה, כתיבה נרטיבית ועוד.
 3. ההוצאה תפעל לשלב בין כתיבה מסורתית לבין כתיבה באמצעות הטכנולוגיות החדשות, באמצעות הרחבת שיתוף הפעולה עם המדור העוסק בפיתוח סביבות מתוקשבות.

 

תהליך העבודה

 

 1. בחירת הנושא: הצעת הנושא על ידי אנשי המכללות או על ידי מכון מופ"ת על פי צורכי המערכת.
 2. הקמת צוות הכתיבה.
 3. גיבוש הרציונל ופרקי הנושא (בסמסטר הראשון), דיווח ראשוני לאנשי המדור.
 4. כתיבת טיוטה ראשונה של שניים-שלושה מפרקי הספר (בסיום השנה הראשונה).
 5. קריאת החומר על ידי חברי המערכת המלווים את צוותי הכתיבה.
 6. כתיבת הטיוטה הסופית של הספר (לקראת סיום שנת העבודה השנייה).
 7. הערכה פנימית על ידי חברי המערכת ותיקונים על-יד אנשי הצוות.
 8. הערכה חיצונית על יד שני קוראים לפחות (מהמכללות או ) ותיקון החומר על-ידי אנשי הצוות.
 9. עריכה מבנית ולשונית ובדיקה סופית על ידי המערכת.
 10. עריכה גרפית והדפסה סופית.
 11. הוצאה לאור.