ניתוח נתונים איכותיים

קבוצת משנה במחקר איכותני

מנחה

פרופ' נעמי וינר-לוי
naomi_weiner@yahoo.com

שעות המפגשים:

בשעות: 17:15-15:15
במסגרת פעילות הקבוצה יתקיימו בשנת הלימודים תשע״ט שישה מפגשים בימי ראשון (11.11.18, 23.12.18, 20.1.19, 3.3.19, 7.4.19, 26.5.19).

דמי הרשמה:

קבוצת משנה אחת: 500 ₪, שתי קבוצות משנה: 800 ₪

תיאור:

ניתוח הנתונים נחשב ללב הפועם של המחקר האיכותני. המחקר האיכותני מציע מגוון גדול של גישות ושל שיטות לניתוח. הוא אף הולך והופך סובלני אל שילובים בין שיטות ואל יצירה של דרכים חדשות. לצד ההיצע הרחב והפתיחות, נדרשים חוקרים לנמק את בחירתם בשיטה מסוימת, לייצג בבהירות את המהלכים הפרשניים שנקטו ולשכנע באמינות ובאתיקה של התמורות שחוללו במסד הנתונים. במסגרת הקבוצה נדון בחלק משיטות הניתוח המרכזיות בעזרת מאמרים, ולעתים קרובות, תוך התנסות. נבחן את ההבדלים בין השיטות ואת מידת התאמתן לסוגות ולמטרות מחקריות שונות. על-פי הרצון והצרכים של המשתתפות, נוכל להתלבט יחד סביב גבולות הפרשנות של החוקר, אמות המידה לאיכות הניתוח ושיתוף הנחקרים בניתוח. נוכל להכיר ניסיונות להציג באופן מפורט ומשכנע את "מאחורי הקלעים" של תהליך הניתוח. את הלמידה המשותפת נקדיש גם להיכרות עם המחקרים של המשתתפות ולסיוע לתהליכי הניתוח הנערכים במסגרתם.