קבוצות עניין

קבוצות העניין במחקר הן מסגרות המפגישות חוקרים מתחילים וותיקים לצורך קידום מחקריהם.

כל קבוצה עוסקת בפרדיגמה מחקרית אחת והיא מונחית על ידי חוקרת בעלת ניסיון רב באותה פרדיגמה מחקרית. במסגרת הקבוצה נפגשים החוקרים למטרות של לימוד משותף, פיתוח מיומנויות מחקר, וקיום של שיח מקצועי המתמקד בפרדיגמה המחקרית ובמחקרי המשתתפים.

קבוצות עניין במחקר איכותני

קבוצת העניין במחקר איכותני, הפועלת במכון מופ״ת, מפגישה חוקרות וחוקרים המתעניינים במחקר איכותני למטרות של התעדכנות, לימוד משותף, פיתוח מיומנויות מחקר וקידום השיח המקצועי, המחקר וההוראה בתחום.

קבוצות מחקר בתחום האוריינות

בשנה"ל תשפ"א יפעלו ברשות המחקר במכון מופ"ת 2 קבוצות מחקר בתחום האוריינות.

כל קבוצה תבחר שניים-שלושה תחומי מחקר ושיטות המחקר בהם תשתמשנה הקבוצות הן: הערכה ישירה של לומדים, תצפיות, שאלונים וראיונות.

קבוצות המחקר תאסופנה נתונים במשותף ואלה ישמשו את חברות שתי הקבוצות לצורך עיבודים וכתיבת מאמרים מחקריים, מאמרי עמדה, פיתוח כלים חדשים ותכניות עבודה.

המטרה היא כי בשנה של פעילות יופקו כארבעה מאמרים לכל קבוצה וכי הממצאים יוצגו  בכנסים בארץ ובחו"ל.