פרשנות ברוח גישות מתחום הספרות

קבוצת משנה במחקר איכותני

מנחה

פרופ' אילנה אלקד-להמן
ilanaelkad@gmail.com

שעות המפגשים:

בשעות: 17:15-15:15
במסגרת פעילות הקבוצה יתקיימו בשנת הלימודים תשע״ט שישה מפגשים בימי ראשון (11.11.18, 23.12.18, 20.1.19, 3.3.19, 7.4.19, 26.5.19).

דמי הרשמה:

קבוצת משנה אחת: 500 ₪, שתי קבוצות משנה: 800 ₪

תיאור:

ניתוח נתונים ופרשנותם הוא משימה מאתגרת במחקר האיכותני, אשר מעניקה למחקר את ייחודו ואיכותו. מחקר הספרות פיתח לאורך מאות שנים מינוח וכלים שכדאי ואפשר ליישם לצורך ניתוח ולצורך פרשנות של טקסטים, שאינם בעלי אופי ספרותי. כלים אלה מתאימים לשימוש בניתוח ובפרשנות בכל הסוגות של מחקר איכותני. ההנחה הפרשנית היא כי לא הכול גלוי בטקסטים הנחקרים במחקר איכותני, ויש מקום לפרשנות המנסה לחשוף רבדים סמויים, בכלים המקובלים בהרמנויטיקה. עם זאת, מתבקשת מודעות למגבלותיה של פרשנות ראויה.
בעבודת הקבוצה נעסוק בהכרת הדרכים שבהן ניתן ליישם מינוח וכלים מתחום הספרות לניתוח נתונים במחקר האיכותני לסוגיו, ובשאלות הנוגעות למהותה של פרשנות ודרכים בפרשנות. הקבוצה תהווה מסגרת שבה יוכלו המשתתפים לחלוק התלבטויות או לשתף את העמיתים בתהליכי ניתוח ופרשנות במחקריהם. נקדיש זמן להתנסות בניתוח נתונים (שתציג המנחה, או שיביאו המשתתפים) בכלים מתחום הספרות, להכרת מינוח רלבנטי לניתוח בו נעסוק, להבנת הדרכים ליישום כלים מתחום המחקר בספרות וכן לחשיבה על שאלות פרשניות העשויות לעלות כתוצאה מהשימוש בהם; כמו כן, נעיין במשותף במאמרים שבהם נעשות עבודות ניתוח ופרשנות מעניינות.