בקשת ייעוץ מתודולוגי וניתוח נתונים

לתשומת לב החוקרים,

החל בשנת הלימודים תש"פ ייעוץ מכל סוג כרוך בהשתתפות כספית של החוקר בסך 300 ₪. התשלום חד-פעמי, והוא תקף לשנה.