חקר הטקסט והשיח

קבוצת משנה במחקר איכותני

מנחה

פרופ' עירית קופפרברג
kupir@macam.ac.il

שעות המפגשים:

בשעות 17:15-15:15
במסגרת פעילות הקבוצה יתקיימו בשנת הלימודים תשע״ט שישה מפגשים בימי ראשון (11.11.18, 23.12.18, 20.1.19, 3.3.19, 7.4.19, 26.5.19).

דמי הרשמה:

קבוצת משנה אחת: 500 ₪, שתי קבוצות משנה: 800 ₪

מטרות

מטרת הקבוצה היא לקדם את הידע של חבריה בתחום חקר השיח, ולהעמיק בתיאוריות ובכלי המחקר שתחום זה מציע לחוקר האיכותני. במסגרת המפגשים נציע הגדרות שונות של תקשורת שיח פנים אל פנים, מקוון וטלפוני, נגדיר מה הוא שיח נרטיבי ונתייחס בתשומת לב למושג השתיקה. חשוב לציין שנעסוק הרבה במתודולוגיה לאור מסגרות תיאורטיות שונות בתחום. לכן נבחן בעיון איסוף נתונים ושיטות ניתוח של טקסטים שונים, הכוללים גם שילוב בין מילים, תמונות ומוזיקה, ונתייחס בתשומת לב להקשר שהטקסטים הופקו בו (מפגש פנים אל פנים, מפגש מקוון, מפגש טלפוני וכו'). לאור העובדה שחוקרים איכותניים מובילים דוגמת דנזין ושרמז מבליטים לאחרונה את חשיבותו של מחקר איכותני ביקורתי שחותר להביא לשינוי, בשנת תשע"ט נשלב במפגשי הקבוצה, בין השאר, את המסורות הביקורתיות ואת המסורות הקונסטרוקטיביסטיות לניתוח שיח.

מפגשי הקבוצה מתנהלים מתוך הקשבה מתמדת לצרכים של חבריה. בכל מפגש אנו שמים דגש בהיבטים תיאורטיים ומתודולוגיים ומנתחים נתוני מחקר של אחד מחברי הקבוצה, מפרשים אותם ומתייחסים לצמתים מרכזיים במחקר: מטרות המחקר, סקירת הספרות, הממצאים והדיון. במפגשי הקבוצה השנה נענה על שאלות שיציגו חברי הקבוצה, וגם על השאלות שלהלן:

 • מה ההבדל בין מחקר מכוון-נתונים ומחקר מכוון-תיאוריה?
 • מה ההבדל בין מחקר ביקורתי למחקר שאינו ביקורתי?
 • איך לשלב במחקר ביקורת?
 • איך לכמת נתונים איכותניים?
 • אילו כלי מחקר מציע התחום לחקר הזהות והאני, תהליכים מוסדיים ומשפחתיים, תקשורת אינטראקטיבית, תהליכי למידה?
 • מה הוא סיפור אישי מנקודת מבט של חקר השיח?
 • כיצד נבנה ידע בשיח?
 • מה היא תרומתו של איסוף נתונים טבעי (הקלטת שיחות) בהשוואה לתרומתו של איסוף נתונים שהחוקר יוזם (ראיונות)?
 • מה היא פרשנות?
 • כיצד אפשר להשיג אמינות במחקר איכותני?
 • מה ההבדל בין נתונים מסוגים שונים (שיחות, ראיונות, חומר כתוב מהעיתונות, יומנים, צילומים ותמונות, חומרים שונים מהאינטרנט, הקלטת שירים ועוד)?