סדנאות במחקר חורף 2020

במהלך חודש פברואר 2020 יתקיימו במכון מופ"ת סדנאות מרוכזות בנות יום בנושאי מחקר. הסדנאות מיועדות לסטודנטים לתארים מתקדמים, לחוקרים מתחילים ולחוקרים ותיקים אשר מבקשים להרחיב את הידע שלהם במחקר.

ניתוחי תוכן במחקר האיכותני

מרצה ומנחה: ד"ר שרה שמעוני

הסדנה תתקיים ביום חמישי, 6 בפברואר 2020, בשעות: 10:00–14:30
עלות: 300 ₪

ניתוחי תוכן במחקר האיכותני

מרצה ומנחה: ד"ר שרה שמעוני

הסדנה תתקיים ביום ראשון, 2 בפברואר 2020 , בשעות: 10:00–14:30
עלות הסדנה: 300 ₪

סדנה במחקר כמותי למתקדמים* – משוואות מבניות 

מרצה ומנחה: ד"ר ירון סלע 

הסדנה תתקיים ביום שני, 10 בפברואר 2020 , בשעות: 10:00–14:30
עלות: 300 ₪
*דרישות קדם לתלמידים בסדנה: רגרסיות לינאריות מרובות, רגרסיות לוגיסטיות מרובות.

כיצד להכין הצעת מענק מחקר מנצחת

מנחים: אבי שטיימן, מינדי לוין

הסדנה תתקיים ביום שני, 17 בפברואר 2020 , בשעות: 10:00–14:30
עלות: 300 ₪

הזמנה למפגש מתעניינים:

קבוצות מחקר בתחום האוריינות

שיתקיים במכון מופ"ת, ביום חמישי, 27 בפברואר 2020, בשעות 13:00 – 14:30