סקר שביעות רצון: סדנאות במחקר

משתתפים  יקרים!

עם סיום הקורס/הסדנה אנו מעוניינים בחוות דעתכם על מנת לשפר ולשמור על איכות הקורסים בשנים הבאות. השאלון הוא אנונימי. אנא ענו על כל השאלות, העירו והאירו בחלק הפתוח.

תודה על שיתוף הפעולה

ד"ר עינת גוברמן
ראש רשות המחקר, מכון מופ"ת

מר עודד מקדוסי
מ/ ראש ערוץ מחקר

גב' טל אורן
רכזת רשות המחקר