כתיבת מאמרים ועבודות

קבוצת משנה במחקר איכותני

מנחה

פרופ' ברכה אלפרט
brachal@macam.ac.il

שעות המפגשים:

בשעות: 13:00-11:00
במסגרת פעילות הקבוצה יתקיימו בשנת הלימודים תשע״ט שישה מפגשים בימי ראשון (11.11.18, 23.12.18, 20.1.19, 3.3.19, 7.4.19, 26.5.19).

דמי הרשמה:

קבוצת משנה אחת: 500 ₪, שתי קבוצות משנה: 800 ₪

תיאור:

הכתיבה של עבודת מחקר איכותני היא אחד השלבים החשובים והקשים בתהליך המחקר כולו. בקבוצה נעסוק בדרכים לכתיבה של מאמרים ושל עבודות. כל מפגש יוקדש לסוגיה או שתיים בתחום: הצבת הבעיה, מבנה ורצף, אופן הצגת הטיעונים, הצגת הנתונים, תפקיד התאוריה ומקומה, מגוון סגנונות. נעיין במשותף בקטעים ממאמרים שפורסמו כדי לעמוד על אפשרויות מגוונות, ונדון במאמרים חדישים בעברית ובאנגלית שפורסמו בכתבי עת שפיטים כדי לעמוד על אופני הכתיבה ולהפיק תובנות לכתיבה איכותית. חברי הקבוצה יתבקשו להביא למפגשים קטעים מעבודותיהם לבחינה, לשיתוף ולתרגול היבטים שונים של הכתיבה.